Mühendislik Nedir? Mühendislik Dalları | Mühendislik Maaşları

Mühendislik Nedir? Mühendislik Dalları

Mühendis kelimesi arapça kökenli bir kelimdedir ve hendese kökünden gelir hendese kelimesi ise “arazi ölçme, geometri” anlamlarına gelir. Yani mühendis “geometri bilen” anlamına gelir. Bu tanımdan yola çıkarak da geometri bilmenin ne kadar önem teşkil ettiğini kolaylıkla anlayabiliriz.  Kelimenin kökenini tanıdığımıza göre şimdi tam olarak ne olduğuna ve hangi dallara ayrıldığına bakalım.

Mühendislik son derece geniş bir alana sahip bir meslek grubudur. ‘Mühendislik’ terimi birçok alanı ve buna bağlı olarak birçok beceriyi kapsar. Mühendisler; bilim adamları, mucitler, tasarımcılar, yazılımcılar ve harika düşünürlerdir. Dünyanın durumunu iyileştirir, insan kabiliyetini artırır ve insanların hayatlarını daha güvenli ve kolay hale getirir.

Mühendislik becerileri şunları içerir:

 • Bilimsel metot
 • Sosyal, kültürel ve ekonomik farkındalık
 • Matematik ve geometri
 • Biyoloji, kimya, fizik ve diğer bilim alanları
 • Yaratıcılık
 • Takım çalışması

Mühendislik disiplinleri aşağıdakileri kapsar:

 • Nano ölçekten tüm üretim tesislerine kadar her ölçekteki takım ve makinelerin mekaniği ve inşası.
 • Otomobil, tren, gemi, tekne, uçak ve diğer tüm araçların imal edilmesi.
 • Kimyasal bileşiklerin tasarımı ve üretimi.
 • İşletmelerin ve şehirlerin kuruluşu ve düzenlenmesi.
 • Eğlence, endüstri, inşaat, ulaşım, sağlık, savunma ve çok daha fazlası!

 

 

Mühendislik disiplinleri Nelerdir?

Günümüzde her alanda yetkisi olan mühendislik sektörü çalışma alanlarının en önemli cazibe merkezlerinden biridir. Bu disiplinler mühendislerin kendilerini çalışırken buldukları çok çeşitli görev ve ortamlardır.

Bir bilgisayar şirretinde programlar tasarlamaktan; uçaklar, gemiler, ağır hafriyat ekipmanları, seyyar vinçler ve açık deniz petrol platformları gibi büyük yapıların bakım işlemlerini denetlemeye kadar- mühendis olmanın birçok yolu vardır.

 

 

Mühendislik Ana disiplinleri

Günümüzde mühendisliğin; inşaat, elektrik, kimya ve makine olmak üzere 4 ana daldan oluştuğu kabul edilmektedir.

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | İnşaat Mühendisliği

Modern toplumumuzun fiziksel altyapısının çoğu inşaat mühendisleri tarafından sağlanmaktadır. İnşaat Mühendisleri, barajlar, köprüler, boru hatları, yollar, kuleler ve binalar dahil olmak üzere her türlü yapı ile ilgilenmektedir.

İnşaat Mühendisleri, tüm taşıma sistemlerimizin tasarımı ve inşasından, gaz ve su tedarikimiz, kanalizasyon sistemleri, limanlar, havaalanları ve demiryollarının tasarımı ve yönetiminden sorumludur. Özel ve kamu bina ve tesislerinin yapılarını planlar, tasarlar ve test ederler.

Ayrıca büyük ölçekli projelerin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve kanalizasyon ve endüstriyel atıkların toplanması ve arıtılması, kirlilik kontrolü, çevre kontrolü ve kaynakların korunması ve yönetimi gibi birçok çevresel alanda da yer almaktadırlar.

Bir İnşaat Mühendisi bir mimarın çizimlerinden çalışacak ve belirli bir bina için seçilen malzemelerin o yükseklikte veya tasarımda bir yapıya sahip olacak kadar güçlü olup olmayacağını değerlendirecektir. Aynı zamanda yapının çevresini nasıl etkileyebileceğini de düşünüp buna göre hesap yapacaktır. Güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı yapılar üretmek inşaat mühendisinin sorumluluğundadır.

İnşaat Mühendisleri, ulaşım mühendisi, yapı mühendisi, belediye mühendisleri, yapı mühendisleri, ulaştırma mühendisleri veya su temini dağıtım mühendisleri olarak uzmanlaşabilir.

İnşaat Mühendisleri, özel sektörde danışmanlık mühendisleri, proje yöneticileri veya inşaat müteahhitleri olarak veya çok çeşitli devlet dairelerinde çalışabilirler.

İnşaat mühendisleri için iş fırsatları, inşaat ve inşaat sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Sonuç olarak, fırsatların sayısı kısa bir süre içinde artabilir veya düşebilir.

 

Elektrik Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği, elektronik, bilgisayar sistemleri, telekomünikasyon, kontrol ve elektrik mühendisliğini kapsar. Elektrik enerjisinin evlerde, toplumda ve endüstride nasıl üretildiği ve kullanıldığı ile ilgilidir. Elektrik Mühendisleri, modern yaşam için gerekli elektrik enerjisini üreten, ileten, ölçen, kontrol eden ve kullanan sistemleri ve makineleri tasarlar ve üretir.

 

 Kimya Mühendisliği

Mühendislik Nedir? |  Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği, hammaddelerin yararlı ve ticari son ürünlere dönüştürülme biçimleriyle ilgilenmektedir. Hammaddelerin ve özelliklerinin araştırılması, ekipmanın tasarımı ve geliştirilmesi ve çalışma süreçlerinin değerlendirilmesi Kimya Mühendisliğinin çalışma alanıdır.

Yukarıdaki becerilerden sonra gıda, benzin, plastik, boyalar, kağıt, seramik, mineraller ve metaller gibi şeyleri üretmek için rafine edilebilecek ve üretilebilen hammaddeleri çıkarmak için birleştirilir. Genellikle bu işlemler büyük ölçekli tesislerde gerçekleştirilir ve bu tesislerin güvenli çalışması da kimya mühendisliğinin bir parçasıdır.

Bu hammaddeleri çevreye zarar vermeden çıkarmak da Kimya Mühendisleri için önemli bir çalışma alanıdır. Örneğin, çevreyi olumsuz etkilemeden ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için güvenle kullanılabilecek yeni yakıt türleri geliştirilmekte ve test edilmektedir. Kimya mühendisleri ayrıca penisilin ve şampuan gibi çeşitli farmasötik ürünlerin üretiminde de yer almaktadır.

Kimya Mühendisleri gıda, plastik, seramik, ilaç, metal ve cam gibi şeylerin üretimine katılan şirketlerde çalışabilirler.

Birçok Kimya Mühendisi aynı zamanda çevre koruma ve kontamine alanların ıslahı veya temizlenmesinde veya araştırma laboratuvarlarında, kimyasal tesislerde ve petrol rafinerilerinde çalışır. Kimya mühendislerinin diğer büyük işverenleri arasında temel demir ve çelik ürünleri üreticileri, organik endüstriyel kimyasallar ve madencilik endüstrisi bulunmaktadır.

Bu alanda çalışan mühendisler, yanma mühendisleri, petrol mühendisleri, ana kimya mühendisleri, eritme mühendisleri, su arıtma mühendisleri veya çevre mühendisleri olarak uzmanlaşabilirler (çevre mühendisliği bölümüne bakınız). Kimya Mühendislerinin biyoteknoloji, gıda mühendisliği ve maden mühendisliği de dahil olmak üzere ilgili alanlara taşınması için bir alan da vardır.

 

Makine  Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Makine  Mühendisliği

Makine  Mühendisliği enerjiyi güce ve harekete dönüştürür. Makine Mühendisleri, evsel, kamusal ve endüstriyel amaçlar için kullanılan sistem ve makineleri tasarlar, oluşturur ve geliştirir.

Bu alan, ev aletleri, endüstriyel makineler, gemiler, uçaklar, motorlar, pompalar, kompresörler ve türbinler gibi çok çeşitli ürünlerin tasarımını ve üretimini veya binaların klima ve havalandırma sistemleri gibi karmaşık sistemleri kapsar. Mekanik alan, diğer mühendislik alanlarıyla yakından bağlantı kurar ve malzeme, enerji ve yapı bilgilerini uygular.

Makine Mühendisleri genellikle enerji üreten, ürün üreten, işleri hareket ettiren ve binaya yardımcı olan endüstri tasarım sistemleri ve makineleri üretmek için çalışırlar. Ayrıca kimyasal işleme, enerji üretimi, otomotiv endüstrisi, imalat, inşaat hizmetleri, havacılık endüstrisi, savunma teknolojisi, gıda işleme ve kamu hizmetleri alanlarında da çalışabilirler.

Makine Mühendisleri için talep, imalat ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlere bağlıdır. Birçok mezun, Endüstri ve inşaat hizmetleri alanına girmektedir.

İmalat Sistemleri Mühendisliği, sanayide kullanılan süreçler ve sistemler ile ilgilenmektedir. İşleri doğru bir şekilde tamamlayan ve hammaddeleri en az zaman, malzeme ve enerji israfına sahip ürünlere dönüştüren sistem ve ekipmanlar imalat sistem mühendisleri tarafından tasarlanır ve geliştirilir.

Hidrolik, sıvı kontrolünü uygulamanın yeni ve geliştirilmiş yollarının tasarımıyla ilgilidir, böylece makineler en az miktarda basınçla sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışabilir. Örneğin, hidrolik vinç basıncı büyük vinçleri hareket ettirmek için kullanılır.

Pnömatik, makineleri kontrol etmek için hava basıncı kullanımını kapsar. Birçok endüstri için, hava kullanımı daha güvenli bir malzemedir, çünkü temizdir ve yanıcı alanlarda güvenle kullanılabilir. Daha temiz olduğu için gıda işlemede pnömatik kullanmak pratiktir. Benzin ve boya gibi yanıcı maddeleri işleyen makinelerde güvenlik nedeniyle de kullanılır.

Termodinamik, ısı enerjisi transferini ve ısı enerjisini mekanik güce dönüştüren makineleri ele alır. Bu alandaki mühendisler, kazanlar, gaz ve buhar türbini jeneratörleri gibi makineleri ve soğutma kuleleri ile ısıtma veya soğutucu sistemleri gibi tesisleri tasarlar, yönetir ve geliştirir.

 

        Alt Disiplinler

 

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Yazılım Mühendisliği

İnternetin evrimini, mobil bilgi işlemin büyümesini, herkesin her gün etkileşime girdiği muazzam çeşitliliği düşünün.

Mühendislerin bu dijital dünyayı yaratma ve sürdürme ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Yazılım Mühendisleri, içinde yaşadığımız toplumu desteklemek için karmaşık yazılım sistemleri tasarlar ve değiştirirler. Bu, yürüttüğümüz işi, aldığımız taşımacılığı ve oynadığımız oyunları içerir.

Hava yolculuğu, nükleer enerji santralleri kontrolü, tıbbi tedavi, yangın algılama sistemleri ve lunapark treni gibi güvenlik açısından kritik alanlarda başarısızlığın maliyeti risk altında olabilir. Yaptığımız bankacılık veya güncellediğimiz tıbbi kayıtlar gibi diğer yazılımlar da bilgi açısından kritik öneme sahiptir.

Yazılım Mühendisliği yüksek kaliteli yazılımları sistematik, kontrollü ve verimli bir şekilde oluşturmakla ilgilidir. Resmi bir mühendislik süreci olarak ele alarak kaliteyi ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak için yazılım tasarlamaya bir yaklaşımdır. Yazılım geliştirmeye yönelik bir yazılım mühendisliği yaklaşımında, yazılımın analizi ve tasarımı, özellikleri ve değerlendirilmesi üzerinde önemli bir vurgu vardır.

Yazılım konusunda uzmanlaşmış mühendisler aşağıdaki gibi çeşitli endüstriler için çalışabilir:

 • Eğlence (video oyunları geliştirme)
 • Ulaşım (örn. uçuş hattı, otomatik pilotlar, sürücüsüz trenler akıllı biletleme, çevrimiçi seyahat rezervasyonu ve check-in)
 • Kaynaklar (örneğin madencilik yazılımı ve hava haritalama / arazi modelleme)
 • Savunma (ör. terör saldırısı simülasyonları ve denizaltı seyri)
 • Tıp (örneğin teşhis yazılımı, implant geliştirme)
 • Telekomünikasyon.

Yazılım mühendisliği için ortaya çıkan fırsatlar arasında, kamu hizmetleri ve diğer kritik altyapı, akıllı altyapı ve evler ve güvenlik izleme de dahil olmak üzere endüstri ve hükümet için giderek daha önemli olan siber güvenlik bulunmaktadır.

Enerji kaynaklarını daha verimli kullanma ve sürdürülebilir çözümler üretme yeteneği, yazılım mühendislerine giderek daha fazla bağlıdır. Her türlü altyapı, imalat, bina, kamu hizmetleri ve ulaşımda otomasyon, kontrol ve enstrümantasyon yazılım mühendislerine artan bir talep getirecektir. İş veritabanlarının taranması, sunulan potansiyel kariyerleri ortaya çıkaracaktır.

 

Uzay Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisleri uçak, havacılık ve uzay taşıtları ve sevkiyat sistemleri tasarlar, inşa eder ve işletirler. Buna uçaklar, jetler, helikopterler, planörler, füzeler ve uzay araçları dahildir. Uçağın hızını ve gücünü artırabilecek yeni malzemeler, motorlar, vücut şekilleri ve yapıları araştırmak, geliştirmek ve test etmekle ilgilenirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisleri ayrıca uçaklar için kapsamlı bakım programlarının planlanmasından ve sıkı güvenlik ve çevre kontrolleri yapmaktan da sorumludur. Havacılık ve Uzay Mühendisleri, uçak işletimi için otomatik kontrol ve iletişim sistemleri için elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemleri hakkındaki bilgilerini de kullanırlar.

Havacılık Mühendisliği özellikle uçaklar ve helikopterler gibi uçuş araçlarıyla ilgilenir. Bu alandaki çalışmalar hala mevcuttur, ancak havacılık mühendisliği tarafından üstlenilmektedir. Havacılık ve Uzay Mühendisleri hatalı motorları veya diğer bileşenleri araştırmaktan ve onarım sistemleri geliştirmekle sorumlu olabilir. Uçaklar için gelişmiş klima veya yakıt sistemlerinin veya uçuş kontrolü gibi operasyonlar için yer tabanlı sistemlerin tasarımında yer alabilirler. Ekipman üretimi veya tedariki için diğer şirketlerle rekabet ederken teknik veya ticari bilgiler hazırlayabilirler.

Havacılık ve uzay endüstrisinde üç ana çalışma alanı vardır; tasarım ve imalat, araştırma-geliştirme ve uçuşa elverişlilik işlemleri. Yeni bir yüksek lisans mühendisi bir projenin bir bileşenine girecek malzemenin türünü ve ağırlığını hesaplamak gibi bir yönüyle ilgilenebilir. Üst düzey mühendisler, tüm bir projeyi koordine etmekten, diğer mühendislere, teknisyenlere ve teknik ressamlara tamamlamaları için farklı görevler vermek ve projenin bütçeyi karşılamasını sağlamaktan sorumlu olabilir.

Mekanik sistemleri, uçuş özelliklerini ve uçak performansını değerlendirmek zorunda kalabilirler. Bu, test uçuşları, kalkış mesafelerinin ölçülmesi, tırmanma hızı, durma hızları, manevra kabiliyeti ve iniş kapasiteleri ve sonuçların güvenlik standartlarıyla karşılaştırılması ile yapılabilir. Havacılık ve Uzay Mühendisleri ayrıca ticari havayolu şirketleri, havacılık ve uzay imalatçıları, devlet savunma daireleri ve savunma kuvvetleri ve devlet araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği, bilgileri analiz etmek, iletmek ve depolamak için az miktarda elektrik enerjisi kullanan cihazlar ve sistemler ile ilgilenir.

Bu elektronik sinyallerin iletimi iletişimin ve bilgi teknolojisi endüstrisinin temelini oluşturur ve mikroelektronik alanını ve silikon çip teknolojisinin kullanımını içerir. Hem yakındaki hem de dünyanın diğer tarafındaki insanlar arasında çeşitli iletişim sistemleri geliştirilmiştir ve sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Bu iletişim uydu, telefon, optik fiberler ve bilgisayar sistemleri kullanılarak gerçekleşir.

Bu sistemler, günlük iletişim, savunma, ulaşım, sivil havacılık ve biyonik kulak, kalp pilleri ve yaşam destek sistemleri gibi tıbbi ekipmanlarda hayati öneme sahiptir. Elektronik Mühendisi olarak uzman kişiler iletişim, yayın, havacılık, savunma, robotik, bilgisayar, tıp mühendisliği veya meteoroloji gibi sektörlerde çalışabilirler.

Birçok Elektronik Mühendisi eğlence, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinde daha fazla fırsat buluyor. Veri iletişimi, mobil radyo ve daha geniş eğlence endüstrisi için elektronik mühendislerinin girişi gerekir. Taşımacılık sektörü, araç olarak daha fazla elektronik mühendisi istihdam ediyor ve onları kontrol eden sistemler daha otomatik hale geliyor.

İletişim alanındaki Elektronik Mühendisleri, uydu televizyon iletiminin işletilmesinden veya telefon anahtarlama santrallerinin düzgün çalışmasından sorumlu olabilir. Genellikle bu sistemler veya işlemler karmaşık cihaz panelleri kullanılarak izlenir. Arızaları hızlı bir şekilde bulmak ve düzeltmek ve operasyonun düzgün çalışmasını sağlamak elektronik mühendisinin sorumluluğundadır.

Elektronik mühendisliği çok çeşitli bir alandır ve elektronik cihazlar için yeni uygulamalar bulunduğundan şu anda genişlemektedir. Bu, nispeten yeni iki mühendislik alanının geliştirilmesine yol açmıştır- yazılım mühendisliği ve mekatronik. Yazılım Mühendisleri karmaşık yazılım sistemleri ve bilgisayar donanımı tasarlar ve değiştirirler.

Elektronik Mühendisleri, elektronik cihazlar (bilgisayarlar dahil) tasarlayan, inşa eden ve test eden veya kurulumlarıyla ilgili şirketler ve devlet daireleri için çalışır.

 

Mekaktronik Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Mekaktronik Mühendisliği

Mekatronik, makine ve elektrik mühendisliği disiplinlerini birleştirir. Makine ve süreçleri kontrol etmek için dijital bilgisayarların kullanımı ile ilişkilidir. Aynı zamanda insan sensörleri ve organları ve bilgisayar kontrollü takım tezgahları için yedekler gibi çeşitli ürünler oluşturmak için kullanılır. Mekatronik hızla gelişen bir alandır ve dünya giderek daha teknolojik olarak ilerledikçe önemi giderek artacaktır.

 

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerine dayanmaktadır. Bilgisayarlar, otomobiller, telefon sistemleri, trenler, TV ve radyo istasyonlarımız gibi günlük hayatta kullandığımız şeylerin çoğunu çalıştırmak için kullanılır. Bilgisayar Mühendisleri, bilgisayar donanımı ve yazılımının analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesinde görev alırlar. Elektronik tasarımların çoğu bilgisayar destekli simülasyon kullanımına dayanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri özel sektörde bilgisayar imalat ve hizmet şirketleri, iş danışmanlığı firmaları, şirketlerin bilgi sistemleri bölümleri ve çok çeşitli hükümet faaliyetleri ile çalışabilirler.

 

Endüstri Mühendisliği Mühendislik Nedir? | Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, entegre insan kaynakları, malzeme, ekipman ve finans sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulumuyla ilgilidir.

Endüstri Mühendisliği, bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemek, tahmin etmek ve değerlendirmek ve başarıyı ölçmek için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemleri ile birlikte matematik, fiziksel, fizyolojik ve sosyal bilimlerde uzmanlaşmış bilgi ve beceriye dayanır.

Endüstri Mühendisliği, mevcut kaynaklardan en iyi sonuçları almayı amaçlarken, aynı zamanda projenin kalite ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayan bir mühendislik dalıdır.

 

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

 

Malzeme Mühendisleri belirli malzemelerin baskı altına alındıklarında nasıl davrandıklarını veya diğer malzemelerle (metaller, plastikler, kauçuk, kereste, seramikler) ısıtıldıklarını veya birleştirildiklerini test ederler.

Malzeme Mühendisleri yeni malzemeler geliştirmek ve mevcut malzemelerin belirli niteliklerini geliştirmekle ilgilenirler. Ayrıca plastik ve kâğıt geri dönüşümü için yeni ve geliştirilmiş yollar geliştirmekle de ilgililenebilirler. Malzeme Mühendisliği, metaller ve polimerler, seramikler ve kompozitler gibi metalik olmayan maddelerin üretimi, yapısı, özellikleri ve kullanımı ile ilgilenir.

Malzeme Mühendisleri çeşitli alanlarda, özellikle kimya, elektrik, imalat ve madencilik mühendislerinin iş bulduğu alanlarda çalışabilirler. Bu alanlar arasında büyük dökümhaneler, çelik işleri, alüminyum tesisleri ve alaşım araştırmalarına katılan şirketler bulunmaktadır.

Bu mühendislik şekli, düşük değerli hammaddeyi, (örneğin boksit gibi) alüminyum gibi değerli ürünlere dönüştürmekle ilgilidir.

Mineraller Mühendisleri malzemeleri en verimli şekilde işlemek için çok çeşitli işlemler kullanırlar. Bu fiziksel veya kimyasal ayrımları ve hidro veya piro-metalürjik süreçleri içerebilir.

Metalurji Mühendisliği, yeni kompozit malzemeler yapmak için metalleri ve metal olmayanları birleştirerek bunu bir adım öteye taşıyor. Bu yeni kompozitler otomobil, tekne, jet, uzay aracı ve diğer araçların tasarımında ve performansında kullanılmak üzere hafif, güçlü, dayanıklı ve ısıya dayanıklı malzemeler olarak tasarlanmıştır.

 

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği Mühendislik Nedir? | Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği

Deniz Mühendisleri, denizde kullanılan makine ve teçhizatın tasarım, test ve geliştirilmesinde görev almaktadır. Bu makineler, sevk makineleri, elektrik, soğutma, klima, kargo elleçleme ve ev hizmetleri ekipmanlarını içerebilir. Her şeyin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve düzgün bir şekilde muhafaza edildiğini kontrol etmek onların sorumluluğundadır. Bir deniz mühendisinin tüm bu sistemlerin işleyişini iyi anlaması gerekir.

Gemi Mühendisleri ayrıca buhar üreten ekipman ve ilgili kontrol enstrümantasyonu da dahil olmak üzere basınçlı kap işletimine aşina olmalıdır. Otomatik kontrol sistemleri gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle bilgisayar kontrollü süreçlerin anlaşılması da önemlidir. Bilgisayarlar artık Deniz Mühendislerinin makine dairesinde sürekli gözetim altında olmaları gerekmediği anlamına geliyor.

Gemi Mühendisleri ayrıca organik pompalama veya demirleme sistemleri, boru hatları, tersane, liman ve liman operasyonları, açık deniz petrol platformları ve platformları için ekipmanlarla da çalışabilirler. Bu nispeten küçük bir mühendislik alanıdır ve personelin ciro düzeyi düşüktür. Talep temel olarak su taşımacılığı endüstrisindeki faaliyetlerle belirlenir.

 

Maden Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Maden Mühendisliği

Maden Mühendisleri, cevher kütlelerinin ve mineral yataklarının çıkarılmasının yanı sıra metalik olmayan cevherlerin ve kömür ve uranyum gibi yakıtların çıkarılmasını araştırmak ve yürütmek için jeologlarla birlikte çalışır.

Mineralleri topraktan, nehirlerden veya deniz yatağından çıkarmanın en güvenli ve en uygun maliyetli yolunu planlamaktan sorumludurlar. Madencilik makine ve ekipmanlarının tasarlanması, kurulması ve denetlenmesi ve madencilik faaliyetlerinin ilerlemesinin denetlenmesi ile ilgili olabilirler.

Bilgisayarlı teknikler genellikle madenlerin geliştirilmesi ve işletilmesinde kullanılır. Maden Mühendisleri hem insanlar hem de maden çevresindeki çevre için koşulları korumakla sorumludur.

Maden Mühendisleri maden sahalarında ve maden şirketlerinin merkez ofislerinde çalışmaktadır. Birçok maden uzak bölgelerde bulunmaktadır ve genç mezunlar kent dışı bölgelerde seyahat etmeye ve yaşamaya hazır olmalıdır. Madencilik alanında çalışanlar için maaşlar genellikle diğer birçok profesyonel için maaşın çok üzerindedir ve seyahat fırsatları mükemmeldir.

Deneyimli Maden Mühendisleri maden planlama ve tasarımı, operasyon yönetimi, teknik uzmanlar, müteahhitlik, danışmanlık, maden müfettişliği, yatırım analistleri ve danışmanları, araştırma, yükseköğretim ve genel yönetim dahil olmak üzere çok çeşitli kariyer seçeneklerine sahiptir.

 

Ziraat mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Ziraat mühendisliği

Bu mühendisler toprak, su, nehirler ve ormanlar da dahil olmak üzere dünyanın doğal kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Toprak erozyonu ve tuzluluk gibi sorunlarla mücadele etmek için çözümler araştırır ve geliştirirler. Tarım ve ormancılık için daha iyi yöntemler tasarlamak, tarım makineleri ve binalarını geliştirmek ve ayrıca insanların çevre üzerindeki etkilerini azaltmaktan sorumludurlar.

Ziraat Mühendisleri, sürdürülebilir tarımsal üretim, yoğun tarımın çevresel etkisi gibi sorunlara yönelik çözümler üzerinde çalışabilir ve ayrıca tarımsal ve birincil ürünlerin ele alınma yollarına bakabilirler.

Birçok Ziraat Mühendisi su temini, tarım, ormancılık, toprak koruma ve çevre koruma ajansları gibi alanlarda devlet daireleri tarafından istihdam edilmektedir.

Özel işverenler arasında danışmanlık firmaları, tarım ve sulama ekipmanı üreticileri ve distribütörleri, kurumsal çiftlikler, yoğun hayvan endüstrileri ve gıda işleme tesisleri bulunabilir. Denizaşırı tarımsal yardım programlarında da çalışmalar yapılabilir.

 

Biyomedikal mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Biyomedikal mühendisliği

Biyomedikal Mühendisleri doktorlar ve tıp bilimcileri ile birlikte çalışarak, sağlık ve tıbbi hizmetleri geliştirmenin yollarını araştırır ve tasarlarlar.

Biyomedikal Mühendisleri, sağlık sorunlarını teşhis etmek için kullanılan tıbbi araştırma ekipmanlarını geliştirmek ve iyileştirmek için mikrobilgisayarları, lazerleri ve diğer malzemeleri kullanır. Hastaları izlemek ve tedavi etmek için kullanılan tıbbi ürünlerin ve farklı ekipman türlerinin geliştirilmesine ve engelliler için ekipman tasarlamaya ve geliştirmeye dahil olurlar.

Örneğin, bir hastanede çalışan bir Biyomedikal Mühendisi; CAT tarayıcılar, kalp pilleri ve böbrek makineleri gibi izleme, teşhis ve tedavi edici tıbbi ekipmanların güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasından sorumlu olabilir.

Biyomedikal Mühendisleri yapay eklem ve uzuvların tasarlanmasında ve cerrahi ekibin bunları hastaya uydurmasında yardımcı olabilirler. Engelli insanların yaşam kalitesini artırmak için teknoloji tasarlar ve sunarlar. Örneğin, yürüme, iletişim kurma veya basit günlük görevleri yerine getirmede zorluk çeken insanlara yardımcı olmak için ekipman geliştirebilirler.

 

Yapı Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Yapı Mühendisliği

Rüzgâr, dalgalar, depremler gibi doğal kuvvetler ve bunların etkileri bir yapı tasarlanırken ve inşa edilirken dikkate alınmalıdır.

Hem otomobillerin hem de insanların trafiği gibi modern ortamın neden olduğu bazı kuvvetlerin de dikkate alınması gerekir. Bir mühendislik dalı, yapıların bu kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu sorunlara yenilikçi çözümler yapısal mühendisler tarafından araştırılır, geliştirilir ve test edilir.

Yapı Mühendisleri, belirli yapıların inşasını organize etmek ve denetlemek için genellikle mimarlar, inşaatçılar ve mekanik, elektrik ve kimya mühendisliği ile çalışırlar.

Yapı Mühendisliği genellikle inşaat mühendisliği ile birleştirilir, ancak Yapı Mühendisliği alanında uzmanlaşmak için üniversitede belirli konular seçilebilir veya mezun olduktan sonra çalışma bu alana odaklanabilir.

 

Çevre Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisleri, bir projenin çevresindeki hava, su, toprak ve gürültü seviyeleri üzerindeki etkisini değerlendirerek çevreyi korumakla ilgilenirler. Bu, projenin tasarımını, yapımını ve işletimini inceleyerek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yapılır.

Çevre Mühendisleri ayrıca, kirlenmiş endüstriyel alanların temizlenmesi gibi geçmiş faaliyetlerden kaynaklanan sorunların giderilmesinde görev alırlar, böylece konut için kullanılabilirler. Çevre Mühendisleri, örneğin petrol sızıntıları gibi kazaların neden olabileceğini tahmin eder ve uzun vadede çevre için neyin sorunlara neden olabileceğini değerlendirir.

Ayrıca atık malzemelerin işlenmesi ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ekipman ve süreçler planlar ve tasarlar ve doğal kaynakların korunmasını ve akıllıca kullanımını yönlendirir. Alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi, su geri kazanımı, atık arıtma ve geri dönüşüm ile ilgilenmektedirler.

Çevre Mühendisleri devlet daireleriyle veya özel sektörde Danışmanlık Mühendisi olarak kaynak işleme şirketleri ile çalışabilir.

 

Petrol ve Petrokimya Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Petrol ve Petrokimya Mühendisliği

Bu alandaki mühendisler, jeolojik çalışmaya dayalı olarak petrol ve doğal gazı bulur, üretir, kullanır ve iyileştirir. Petrol ve gazın dünyadan güvenli ve ekonomik bir şekilde uzaklaştırılması için yöntemler sürekli olarak araştırılmakta ve test edilmektedir. Topraktan veya okyanuslardan ekstrakte edilen hammaddeler sentetik elyaflara, boyalara, deterjanlara ve birçok plastik malzeme ve ürüne dönüştürülür.

 

Ulaştırma Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Ulaştırma Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği hem insanlar hem de yükler için ulaşım araçları ile ilgilidir.

Ulaştırma Mühendisleri insanları, arabaları, trenleri, uçakları ve gemileri taşımak için kullanılan sistemleri ve yapıları tasarlar, test eder ve geliştirir. Örneğin, trafik kavşaklarının trafik serbestçe akacak ve gereksiz tıkanıklığa neden olmayacak şekilde tasarlanması hayati önem taşımaktadır. Tren hatlarının yerleşimi benzer hedefler göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Ulaştırma Mühendisleri ayrıca nüfus arttıkça ve ihtiyaçlar değiştikçe şehir ve ülke bölgelerinin gelecekteki seyahat ihtiyaçlarını da planlamaktadır.

 

Gıda Mühendisliği

Mühendislik Nedir? | Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisleri, kalitesini ve besin değerini korurken gıdaların ömrünü uzatan ekipman, makine ve üretim yöntemleri tasarlar. Ayrıca üretilen gıdanın bakteri ve hastalık içermemesini ve orijinal dokusunu ve rengini kaybetmemesini sağlarlar.

 

Kontrol Mühendisliği

Kontrol Mühendisleri, belirli bir ürünün üretilirken miktarını ve kalitesini kontrol etmek için tasarlanmış bilgisayar yazılımı ve sistemleri oluşturmak ve sürdürmekle ilgilenirler. Bilgisayarlar bir kimyasal tesiste bir tanktaki basınç, sıcaklık ve sıvı seviyeleri gibi şeyleri kontrol etmek için kullanılır. Kontrol Mühendisliği, ekipman ve makineleri taşımak ve çalıştırmak için elektrik sinyallerinin kullanımı ile ilgilidir. Kontrol Mühendisleri, petrol rafinerileri, madencilik işlemleri ve üretim tesisleri gibi büyük endüstriler için otomatik kontrol sistemleri tasarlar, test eder ve geliştirir. Karayolu ve hava trafiğinin güvenli akışı da Kontrol Mühendisinin sorumluluğundadır.

İmalat sırasında minimum miktarda atık malzemenin üretilmesini sağlamak da iş alanları arasındadır.

 

Geoteknik Mühendisliği

Bu mühendisler, önerilen bir yapının altındaki toprak ve kayaçların baskı altında nasıl davranacağı hakkında bilgi sağlarlar. Temellerinin tasarımına yardımcı olmak için inşa edilen yapıların anlaşılması gerekmektedir. Geoteknik Mühendisleri dışarıda çok fazla zaman harcar, örnekleri toplayıp zemin alanlarını test eder ve devam eden çalışmalara danışmanlık yapar.

Kıyı ve Okyanus Mühendisliği

Kıyı ve Okyanus Mühendisleri kara ve deniz arasındaki ara yüzde ve açık okyanus ortamında çalışırlar ve bu dinamik doğal ortamı anlama becerisine sahiptirler. Bu, kıyıya yakın bölgemizin, hayati liman ve limanlarımızın ve değerli deniz kaynaklarımızın güvenli ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak için gereken özel bilgileri sağlar.

Kıyı ve Okyanus Mühendisleri ya özel sektörde danışmanlık mühendisleri, proje yöneticileri, inşaat müteahhitleri ya da uzmanlaşmış devlet kurumları ve üniversite öğretim ve araştırmalarında çalışmaktadır.

 

Hidrolik (Su) Mühendisliği

Hidrolik (Su) Mühendisliği hem büyük hem de yerel şemalar için suyun nasıl sağlandığını ve çıkarıldığını planlamak ve düzenlemekle ilgilidir. Hidrolik mühendisleri ayrıca endüstriden gelen atıkların arıtılması, nehirlerin ve taşkın sularının kontrolü, kıyı şeridinin korunması ve limanların dikkatli planlanması ile ilgilenmektedir.

 

Kaynak Mühendisliği

Kaynak Mühendisliği, doğal kaynakların geliştirilmesi ve verimli kullanımı ve kırsal alanlarda çevrenin yönetimi ile ilgilidir. Bu, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve kontrolü, toprağın korunması ve bozulmuş arazinin geri kazanımı, su toplama ve arazi yönetimini ve tarım ve madencilik endüstrilerinden su kirliliğinin değerlendirilmesini ve kontrolünü içerir.

Kaynak Mühendisliğindeki belirli roller, havzalardan kaynaklanan su veriminin tahminini, taşkın analizini veya çevreye drenaj ve sulama sistemlerinin tasarımı ve inşasını içerebilir.

Kaynak Mühendisleri, devlet yönetim kurumları ve yerel yönetim organları, Danışmanlık Mühendisleri, madencilik ve orman endüstrileri ve İnşaat Mühendisliği ve inşaat şirketleri tarafından istihdam edilmektedir.

 

Bina Hizmetleri Mühendisliği

Bina Hizmetleri Mühendisleri ısıtma, iklimlendirme, elektrik aydınlatma ve güç, su ve gaz temini, sıhhi tesisat ve drenaj sistemlerinin tasarımı ile ilgilenmektedir. Yangın emniyet ve güvenlik sistemleri, telefonlar, fakslar, interkomlar, bilgisayarlar, asansörler ve yürüyen merdivenlerin hepsi işlevsel ve güvenli bir çalışma ortamı için gereklidir.

 

 

İmalat Mühendisliği

Üretim Mühendisleri, çeşitli kimyasal veya üretim tesislerinde kullanılan ekipman ve süreçlerden sorumludur. Üretim Mühendisleri, ekipmanın en üst düzeyde üretimde tutulmasını ve çalışmasını sağlar ve ayrıca üretim seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için fabrika zemininin düzenine veya yeni ekipman satın almaya ilişkin tavsiyelerde bulunabilir.

 

 

Risk Mühendisliği

Genel kamuoyunda, bir proje başlamadan önce yapılacak risk değerlendirmelerinin gerekliliği konusunda artan bir farkındalık vardır. Bu, herhangi bir projenin kimya, fizik ve operasyonel yönleri bilgisine dayanan analizi içerir.

Olası tehlikeleri, bu tehlikelerin sonuçlarını ve meydana gelme sıklıklarını ve büyüklüklerini tanımlamak önemlidir. Bu tehlikelerin yönetilmesi ve acil müdahale prosedürlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Risk danışmanları genellikle özel şirketler için ayrıntılı risk değerlendirme çalışmaları yürütür veya diğer taraflarca yapılan çalışmaları gözden geçirir.

 

Enerji Üretim ve Dağıtım Mühendisliği

Enerji Üretim ve Dağıtım Mühendisliği evlerimize ve sanayimize elektrik sağlar. Elektrik sağlayan santralleri veya istasyonları planlamak, geliştirmek, test etmek, kurmak, kullanmak ve bakımını yapmakla ilgilidir. Ayrıca bu gücün ihtiyaç duyulan yerlere (şehirler, kasabalar, demiryolu hatları, büyük işletmeler ve sanayi) aktarılmasıyla da ilgilenir.

Güç Mühendisliği

Güç Mühendisleri ayrıca güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif güç kaynakları geliştirme konusunda araştırmalar yaparlar. Elektrik mühendisleri, elektrik enerjisi sağlamak ve kullanmakla ilgilenen şirketler ve devlet daireleri için çalışmaktadır.

 

mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir mühendislik nedir mühendislik maaşları mühendislik nedir

Görsel Kaynakları İçin Tıklayınız.

 


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.