Şifre Bilimi: Kriptoloji Nedir?

Kriptoloji Nedir?

Kriptoloji kavramı, insan hayatını kolaylaştıran bir bilim dalıdır. Kriptoloji bir matematik bilimidir ve genelde sayılar teorisi üstüne kuruludur. Bir yazıyı veya metnin istenmeyen taraflarca okunmasının önüne geçmek amacıyla metnin veya yazının bir anahtara(kurala) göre anlamsız bir şekle dönüştürülme olayına kriptolama denir.

Kriptoloji çok eski çağlardan beri insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. MÖ 1900 dolaylarında bir Mısırlı kâtip yazdığı kitabelerde standart dışı hiyeroglif işaretleri kullandı.
MÖ 60-50 Julius Caesar (MÖ 100-44 ) normal alfabedeki harflerin yerini değiştirerek oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet haberleşmesinde kullandı. Bu yöntem açık metindeki her harfin alfabede kendisinden 3 harf sonraki harfle değiştirilmesine dayanıyordu. Kriptolojinin tarihçesi içinde İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde en önemli nedenlerden biridir.
Bu dönemde ülkelerin stratejik planlarını düzenlenmesinde oldukça önemli bir fonksiyonu bulunan kriptolojiyle birlikte, gönderilmek ve gizli tutulmak istenen olan iletiler oldukça farklı ve güvenli şifreleme türleriyle birlikte alıcılara ulaşmış ve bir nevi haberleşmenin en önemli noktalarından biri olmayı başarmıştır.

Şifre Bilimi: Kriptoloji Nedir?
Şifre Bilimi: Kriptoloji Nedir?

Günümüz yaşantısında kriptolojinin kullanım alanlarından bir kaçına örnek verelim. İletişim kurmak isteyen iki kişinin bir birlerine e-posta aracılığı ile ileti göndermesini göz önünde tutalım. Bu iletiler birçok bilgisayardan geçmektedir. A kullanıcısından B kullanıcısına gittiğinde daha önce açılıp okunmadığını veya açılıp üstünde değişiklik yapmadığını bilemeyiz. Bu yüzden devreye kriptolama girmektedir. Kripto teknikleri genelde bu yazıyı daha önce hazırlanmış bir algoritma ile şifreli bir metin haline getirir. Örnek olarak buna Sezar şifresi diyebiliriz.

Bir başka iletişim tekniğini göz önüne alırsak, örneğin telsiz haberleşmelerinde de buna benzer sistemler kullanılmaktadır. Ses önce şifrelenir karşıya gönderilir orada şifre açılır ve ses araya başka bir kullanıcı girmeden güvenli bir şekilde teslim edilmiş olur.

Twitter hesabımız için tıklayınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published.