Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları

Sosyoloji’ye ilgi duyanların ve sosyoloji lisans öğrencilerinin okuması gereken önemli kitapları sizler için derledim. Bazı künyeleri elimde olan kitaplara göre yazdığım için bu kaynakları başka yayınevlerinden de temin etmeniz mümkündür. Keyifli okumalar dilerim.

1) İntihar -Emile Durkheim

Dorlion Yayınevi
Çevirmen: Figen Kıyak
Sayfa Sayısı: 400

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı
Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı

Modern sosyolojinin kurucusu Emile Durkheim aynı zamanda sosyolojiyi akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmıştır. Durkheim bu kitabıyla sosyolojinin bilimsel verilere dayandırılabileceğini göstermiştir. ‘İntihar’ günümüzde de bu konu üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olmaya devam etmektedir.

“Ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağını bilerek olumlu veya olumsuz bir edinimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir.”

2) Sosyolojik Düşünmek -Zygmunt Bauman

Ayrıntı Yayınları
Çevirmen: Akın Emre Pilgir
Sayfa Sayısı: 318

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı
Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı

Sosyoloji öğrencilerinden ziyade bu kitap toplumun her kesimine hitap etmektedir. Toplumdaki değişimleri ve bunların günlük yaşantımıza etkilerini inceleyen bir kaynaktır.

Sosyolojik Düşünmek “özgürlük davasına hizmet eder.”

3) Toplumun McDonaldlaştırılması -George Ritzer

Ayrıntı Yayınları
Çevirmen: Akın Emre Pilgir
Sayfa Sayısı: 384
Verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim. Bunlar McDonaldlaştırma kavramının temsil ettiği dört temel unsurdur. McDonaldlaşan toplumlardan rahatsızlık duyanlar için yazar, okuyuculara pratik çözümler ortaya koymaktadır.

“Büyünün, sihrin ve gizemin hakim olduğu bir dünya yerine, her şeyin belli, yavan, mantıklı, ve rutin olduğu bir dünyada yaşıyoruz.”

4) Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi -Sigmund Freud

Oda Yayınları
Çevirmen: Elif Yıldırım
Sayfa Sayısı: 93
Bu kitapta Freud, birey ve toplumu ahlaki değerleriyle birlikte çözümlemektedir.

“O kimseyi sevmedi ama kendisini sevdi.”

5) Tüketim Toplumu -Jean Baudrillard

Ayrıntı Yayınları
Çevirmen: Nilgün Tutal, Ferda Keskin
Sayfa Sayısı: 272
Çarpık tüketim anlayışının ele alındığı ve tüketim toplumunun çözümlendiği bu kitap, çağımızın önemli filozoflarından olan Baudrillard tarafından yazılmıştır.

“Bana fırlatıp attığın şeyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”

6) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu -Max Weber

Dorlion Yayınevi
Çevirmen: Göksu Birol
Sayfa Sayısı: 272

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı
Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı

Weber bu kitabında kapitalizmin neden Batı’da geliştiği sorununu ele almıştır.

“Unutmayın, atasözüne göre borcunu zamanında ödeyen kişi, herkesin cüzdanının efendisidir; borcunu söz verdiği zamanda, tam vaktinde ödediği bilinen kişi, arkadaşlarının gereksinim duymadıkları her parayı her zaman ödünç alabilir.”

7) Toplumbilimsel Düşün -Charles Wright Mills

DER yayınları
Çevirmen: Ünsal Oskay
Sayfa Sayısı: 374
Yazar içinde bulunduğumuz modern dünyayı anlamlandırmaya çalışmış, sosyal bilimcilere ve sosyologlara da düşen görevleri açıklamıştır.

“Günümüz insanı, yaşadığı tarih döneminin kendi hayatı açısından taşıdığı anlamı kavrayamamaktadır. Kendi özdenliğini korumak için moral duyarlılığını yitirmekte; kendi özel yaşamının dışındakiler ile, kendinden başkaları ile ilgilenmemeyi tek çıkar yol saymaktadırlar. Bu durumda da, kendini yalnızlık içinde hissetmekte; içine düştüğü bu kapan karşısında yılgınlığa, umutsuzluğa sürüklenmektedir.”

8) Çağdaş Sosyoloji Kuramları -Ruth A. Wallace, Alison Wolf

Doğu Batı Yayınları
Çevirmen: Leyla Elburuz, M. Rami Ayas
Sayfa Sayısı: 645
Sosyoloji kuramının bugün uygulandığı şekliyle çözümlenen aynı zamanda bazı yazar ve sosyologların geçerli olan tartışmalarının üzerinde durulduğu bir kitaptır.

“Kitlelerin afyonu din değil cinsiyettir.”

9) Sosyoloji Nedir? -Joseph Fichter

Anı Yayınları
Çevirmen: Prof.Dr.Nilgün Çelebi
Sayfa Sayısı: 256
Bu kaynakta sosyal olgulara ilişkin güvenilir bilgi verilmiştir ve sosyolojinin ne olduğu tartışılmıştır.

“Sosyal değişme, sosyolojinin değişmezlerinden biridir.”

10) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu -Erving Goffman

Metis Yayınları
Çevirmen: Barış Cezar
Sayfa Sayısı: 248
Erving Goffman, insanların birbiriyle etkileşimlerini irdeleyip yargılamadan okuyucuya sunuyor.

“Kişi (person) sözcüğünün ilk anlamının ‘maske’ olması büyük olasılıkla basit bir tarihsel rastlantı değildir. Daha ziyade herkesin her zaman ve her yerde, az çok farkında olarak belli bir rolü oynadığı gerçeğinin kabulüdür bu.”

11) Bu Ülke -Cemil Meriç

İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 339
Doğu-Batı sorunun yanında sol-sağ kutuplaşmasına ilişkin afrorizmaların da bulunduğu bu kitap Cemil Meriç’in deyişiyle ‘’hayatımın bütünü’’.

“Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.”

12) Sosyoloji’nin Ana Başlıkları -Baykan Sezer

Doğu Kitabevi
Sayfa Sayısı: 218

“Amacımız sosyolojinin ilk ve temel bilgilerini aktarmak değildir. Tartışmalarımızın asıl amacı bu bilgiler üzerinde ilk soruların sorulması ve bu bilgilerin ilk sınanması olacaktır.”

-Baykan Sezer

13) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi -Hilmi Ziya Ülken

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 750
Hilmi Ziya Ülken, Tanzimat Dönemi’nden sonra ülkemizdeki düşünce akımlarını ve düşüncelerimizin gelişimini okuyuculara sunmuştur.

14) Türkçülüğün Esasları -Ziya Gökalp

Ötüken Yayınevi
Sayfa Sayısı: 254
Ziya Gökalp, bu eserinde Türk milletini Türkçülük akımı adı altında bizlere anlatmaktadır. Türk toplumu üzerinde yaptığı araştırmalar bugün de geçerliliğini korumaktadır.

“Milletini tanı, ümmetini tanı, medeniyetini tanı!”

15) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908) -Şerif Mardin

İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 330
Şerif Mardin bu kitabında Jön Türklerin günümüzde de etkisini görebildiğimiz fikirlerinin ortaya çıkışını ve şekillenişini irdeliyor.

 

Paye Kaymakçı’nın yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.Comments

  1. mutlaka okunması gereken sosoyoloji kitapları sadece sosyoloji meraklılarına değil günlük hayatta da işimize yarayabilecek kitaplar olduğunu düşünüyorum. teşekkürler

  2. okunması gereken sosyoloji kitaplarını çok güzel bir şekilde aktarmışsınız. benim yazıda en çok sevdiğim cümle bu oldu: “Sosyolojik Düşünmek “özgürlük davasına hizmet eder.” emeğinize sağlık paye hanım, teşekkürler.

  3. Sosyolojiye meraklı olduğumdan mutlaka okunması gereken sosyoloji kitapları adlı içeriğiniz çok hoşuma gitti ve beni bilinçlendirdi teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.