NEBATİ KRALLIĞI’NIN GİZEMLİ TAPINAĞI: EL HAZNE

Eski Grekçe el yazmalarında “Petra”(Büyük Kaya) adıyla bilinen Petra Antik Kenti kelimenin tam manasıyla “taş” kelimesinin…