Astronomi nedir? Geçmişten Günümüze Astronomi

Astronomi nedir? Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök…