Ülgen

Türk Mitolojisi | Bay Ülgen

Bay Ülgen, Türk mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrının oğlu ve Gök Aleminin Hükümdari olarak görülmüştür.…

20 Eylül 2019

Tanrıların Tanrısı: Kayra Han Türk Mitolojisi

  Kara Han (Kayra Han) - Türk Mitolojisi Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Mutlak üstünlüğü…

12 Eylül 2019