Eski Mezopotamya’da Tanrılara Adanan Piramitler | Ziggurat Tapınakları

Ziggurat Tapınakları

Ziggurat , eski Mezopotamya vadisinde ve İran’da terası bulunan piramitlere benzeyen tapınakkulesidir.
Zigguratlar eski Mezopotamya’da Sümerlerde, Babillerde ve Asurlarda bir çeşit tapınaktır. En eski ziggurat örnekleri basit yükselti platformları iken Ubaid döneminde, MÖ 4000’li yıllara aitti. En sonuncusu da MÖ 6. yüzyıldadır. Piramitlerin aksine zigguratların üstü düzdür.

Basamaklı piramit tarzı ilk krallık dönemleri sonunda olmuştur. Dikdörtgen, oval ya da kare platformlar üzerinde kurulan zigguratların pramitsel tasarımı mevcuttu. Güneşte ısıtılmış tuğlalar zigguratların dışındaki görüntüsünü yaratmıştır.

 

Akadça ” Zigurrattu ” Anıtlar… Gök ile yer arasındaki bağlantı ve gökte yaşayan, her şeye hükmeden korkuların ,sığınmanın tanrıların bağlantı noktası….Bu noktada tanrılara itaat,tapınma ,yalvarış,sunak ve kurbanlar ritüelleşirdi..Önce inanç merkezleri inşa edildi, (Göbekli tepe ) ve bunların etrafında uzun vakitler geçirmeyi gerektiren yaşam mecbur olunca ,tarım ve kalabalık gruplar halinde yerleşik hayata geçildi….Giderek üretici iş gücünde bireysel olarak aileler kendi kendine yetemediklerinden mal takası ve bunları düzenleyen bir otoriteye gerek duydular.

Otoritenin katılımcıların ortak paylaştıkları ideolojik inanç temelli olmasına ihtiyaç vardı. İlk inanç ve kentleşmenin temelini atan Mezopotamya’da mallar kentin tanrısı tarafından,kabul edilip halka dağıtılıyordu. Tanrının evi olan tapınaklar bu işin merkeziydi. Erken Obeyd döneminde başlayan ,(M.Ö 5900) bir eğilim geç Uruk döneminde (M.Ö 3500-3100) anıtsal yapılara dönüştü. Çok fonksiyonlu olan yapılar,kurumlar bir rahip tarafından yönetilirdi.

Yedi katlı ve her katı ayrı bir renkte boyanmış zigurratlar yedi gök tanrısıyla ilişkilendirilirdi.

Kentin kalbiydi…

Yukarıdan inen tanrı veya tanrıçanın ilk olarak Zigurratın en tepesindeki küçük kutsal odaya ayak bastıktan sonra büyük merdivenlerden inip tapınağa gittiği kabul edilir,ve her önemli tapınağın tam ortasında bir Zigurat mutlaka olurdu…Bu çok katlı ve merdivenli kulelerde yüksekliği 90 mt yi bulan Babil zigurratı en ünlüsüdür. Mutlu ve kaygısız bir yaşam sürmek için efendileri olan tanrılara emeklerinin en iyi ürünlerini sunmak için şaşaalı sayısız bina ve sarayların tam ortasına yaptıkları yer gök arasındaki bagı saglayan zigurratlar lüks kıyafet ,mücevherler,heykeller,yiyecekler,eglence ve bayram geçitleri tanrı kültünün sergilendiği tapınak ortak binalardı.

Tapınakların mal varlıkları arasında; ambarlarında depolanan tüketim malları (tahıl, yün vb.) tapınakların denetimleri altındaki geniş tarım toprakları, zenginlerden günahlarının kefaleti olarak toplanan ve tapınak kâtipleri tarafından bankaların finans sisteminin işleyişinde olduğu gibi dışarıya yüksek faizle borç verilen altın ve gümüş bulunmaktaydı…. Bilindiği gibi, para sistemi gelişmediği için bankacılık sisteminde verilen ve alınan meta altın ve gümüş üzerinden gerçekleşmekteydi.

Anlaşıldığı gibi tapınak, şehir merkezinde görkemli yapısıyla; dini, siyaseti ve ekonomiyi tek elden yöneten bir mihenk taşıydı…Tapınağın çok önemli diğer bir özelliği ise uzman kadrosuyla astronomi araştırmaları yapmak ve gök bilimindeki çalışmalarıyla mevsimsel değişimleri tespit etmek böylece ekim-hasat vakitlerini kararlaştırmanın yanı sıra kralların sefer zamanlarını belirleyen raporlar rasathane çalışmalarıydı….


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.