Tarih nasıl ilerler?

Tarih Nedir? Nasıl ilerler?

Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Devamı..

Tarlhte, doğa bilimlerindeki gibi benzer yasalar olmasa da , tarlhçi yalnız olayları , neden ve sonuçlarını ortaya çıkarmakla yetinmez. Tarlhin ”hareket” demek olduğunun, dünden bugüne ve yarına aktığının bilincinde olan tarihçi, her  harekette olduğu gibi tarihte de ”eğilim” arar.

Hareket eden bir araç demek, (x) noktasından (y) noktasına doğru belirli bir hızla giden bir nesne demektir. Bu noktalar ve hız , bir bakıma, hareket halindeki aracın nesnel eğilimidir. Başlangıç noktasını, doğrultusunu ve hızını bildiğimiz zaman, aracın belirli bir zaman biriminde hangi noktada olacağını , verilerimizin elverdiği ölçüde bir kesinlik derecesi ile bilebiliriz.

Tarlhin eğilimleri bu kadar kesin biçimde bilinemez olsa bile, bu eğilimler tarlhçinin dünü , bugünü ve bir ölçüde yarını anlamasında önemli ipuçları sağlarlar. Kısaca, çağımız olaylarını anlamak  ve geleceğin karanlığını aydınlatmak için tarlhçi , tarlhin eğilimlerini bulmak durumundadır.

Tarihçi, elindeki incelenmiş olaylar ile, adım adım, tam bir bilimsel çabayla eğilimleri bulabilir. Örneğin, 19.yy Avrupa tarihinde bazı olayların ana temayı oluşturduğuna ve sanayileşme, liberalizm ve milliyetçilik gibi güçlü akımların 19 yy olaylarıyla etki-tepki ilişkisi içinde olduğunu görebiliriz.

Bir tarlhçi, ” hiçbir kuşak , bir önceki kuşağı tarich de kendisini kesinlikle tekrarlamaz; değişiklik tüketilemez , her şey yenidir” derken haklı olabilir. Ama , tarlhin  eğilimleri, her zamanda tarhte belirili bir süreklilik de sağlarlar. Birbiri ile çelişir gibi görünen bu durum , gerçekte tarlhteki hareketliliğin , dirikliğin ( dinamizmin) göstergesidir.

Taricte sürekli görünen hiçbir şey değişikliğin aşındırıcı etkisinden kurtulamadığı gibi, ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun, hiçbir değişiklik de geçmiş ile bugün arasındaki sürekliliği tam anlamıyla bozamaz. Bu değişiklik ve sürekliliğin çatışmasıdır…

Kültürle kalın…

Kaynak: Oral Sander , Siyasi Tarlh, İlkçağlardan 1918’e


Merve alessia

Merve alessia

Sanat Tarihi okuyor.. Vaktinin çoğunu kahveyle ve kitap okumakla geçiriyor. Rönesans sanatçılarına özel bir ilgisi var.  Kedisever.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.