Tarih Nedir?

Tarih Nedir?

 

Tarih nedir ? sorusu uygarlıklar kurulduğundan beri süregelmiş bir sorudur ve her seferinde farklı bir açıklama getirilmiştir. Tarih, geçmişin, özellikle geçmişin insanları ve olaylarının incelenmesidir. Tarih, tüm insan toplulukları için ortak bir arayıştır. İnsanlar birçok sebepten dolayı geçmişle her zaman ilgilenmişlerdir. Tarih muazzam bir hikâye, büyük kişilikleri, yenilgi ve zafer hikayeleriyle dolu yuvarlanan bir anlatı bütünüdür.

Her geçen nesil, daha önce yazılan bölümlerde yeni şeyler bulup ve yeniden yorumlayıp bulurken tarihe kendi bölümünü ekler. Tarih ayrıca bize bir kimlik duygusu verir; Nereden geldiğimizi anlayarak kim olduğumuzu bize anlatır.

Tarih, yaşamlarımız ve varlığımız için bir bağlam duygusu sunarak, olayların şeklini ve geleceğe nasıl yaklaşabileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Tarih, bize insan olmanın ne demek olduğunu öğretir, insan kazanımının büyük başarılarını ve aksi yaşandığında gerçekleşen feci hataları hatırlatır.

Tarih hakkında yaptığımız yanlışlardan biri ise genellikle tarih ve geçmiş’in aynı olduğunu düşünmemizdir. Halbuki durum böyle değildir, zira geçmiş daha önceki bir zamana, içinde yaşayan insanlara ve topluluklara ve orada meydana gelen olaylara atıfta bulunur. Ama tarih, geçmişi araştırmak, incelemek ve açıklamak için yaptığımız girişimler bütünüdür.

 Bu küçükmüş gibi görünen önemli bir fark. Geçmişte olanlar zamanla sabittir ve değiştirilemez. Ancak, tarih düzenli olarak değişir.

 Hem “tarih” hem de “hikâye” kelimesi Latin tarihçesindengelmektedir. Geçmiş olayların bir anlatımını veya hesabını ifade eder. Tarih, kendisi hakkında birçok farklı insanın anlattığı binlerce öykü koleksiyonudur. Çünkü çok fazla hikâye vardır ve bunlar genellikle değişken, çelişkili ve karmaşıktır. Ve tüm hikayeler gibi, tarih de revizyona ve tekrar yorumlanmaya açıktır. Her nesil geçmişe kendi gözleriyle bakar ve kendi çağının olanakları dahilinde yorumlar. Farklı standartlar, öncelikler ve değerler uygular ve geçmişle ilgili farklı sonuçlara ulaşır. Tarih farklıdır ve zaman içinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışılmasına da Tarihçilik denir.Tarihsel anlatılar gibi, tarihin ne olduğu ve alması gereken şekil hakkındaki anlayışımızda esnek ve tartışmaya açıktır. 

İnsanlar tarih okudukları sürece, tarihçiler geçmişin anlaşılması, inşa edilmesi, yazılması ve yorumlanması gerektiği konusunda farklı fikirler sunmuşlardır. Sonuç olarak, tarihçiler, tarihe farklı şekillerde yaklaşabilir, farklı fikirler ve yöntemler kullanarak ve farklı yönlere odaklanıp öncelik verebilirler. 

 

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.
Tarih; geçmişteki insanların neler yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: Historia, İtalyanca: Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, Almanca: Historie). İyonya lehçesinde bildirmehaber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Tarih Nedir? 

Edward Carr’ın tanımıyla tarih, “doğrulanmış olgular kümesi”nden başka bir şey değildi.

Aşağıda bazı önemli kişilerin Tarih hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir.

Albert Camus

Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz.

Bernard Shaw

Yenilenlerin tarihini, yenenler yazmıştır.

Bertolt Brecht

İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.

George Hegel

Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar.

George Santayana

İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir.

H. G. Wells

Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir.

John Sheran

Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur.

Karl Marx

Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.

M. T. Cicero

Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kiı beslememektir.

Norman Cousins

Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil…

Otto von Bismarck

Tarih, kainatın vicdanıdır.

Ömer Hayyam

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.

Voltaire

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.

W. Van Loon

Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur.


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.