Tarihe Ufak Bir Giriş

Tarihte Olay

Tarih bilimini açıklarken tam olarak bir anlaşma yoktur. Her bilim dalında tanım vermek güçtür ve yanıltıcı bir uğraştır. Tanım genel olarak kolay anlaşılır ve açık seçik de olmaz.

Çağdaş İngiliz tarihçisi A.J Taylor ”Tarihçinin ana görevi şu çocuksu soruya yanıt bulmaktır, Sonra ne oldu ve sonra kim geldi ? ” derken basit ve anlaşılır biçimde , tarihte olayların önemini belirtmektedir. Tarihçi, öncelikle olayları inceleyecek ve bu olayları sistematik ve kronolojik olarak düzenleyecektir. Kısaca tarihçi çözümlemeden ( analiz ) çok , betimleme ( tasvir ) ile uğraşır. Önemli görevi ,tarihe ve tarihin içinden sayılamayacak kadar çok olan olaylar arasında önemlileri incelemek için ayırmak ve önemsiz saydıklarını ise elemektir.

Tabi ki bu açıklamaya katılmayan tarihçiler de vardır. Bunlar, doğa bilimlerine benzer olarak , tarihte de çok sayıda ve değişik olaylar arasında nedensel yasalar bulunabileceğini söylerler. Ancak , tarihçinin görevi tarihte bulunan birçok olay arasında yapısal benzerlikler ve evrensel geçerlilikte yasalar bulmak değildir.

Tarihte her olay kendi başlarında ve kendi içlerinde anlamlıdırlar. Ne kadar aralarında benzerlikler olursa olsun Napolyon‘nun 1812 , Hitler‘in 1941 Rusya seferleri , kendi başlarında gerçek , açıklayıcı ve daha da önemlisi anlamlıdırlar. Disiplinler arasında işbirliği ve işbölümünün son derece geliştiği bugün , tarihçinin ana uğraşısı , incelenmesi ve açıklanması çok uzun zaman alan tarihi olayları ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bu açıdan tarihi,”geçmişteki insan davranışlarını inceleyen ve olayların yorumunu yapan bir bilim dalı” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Dikkat edin, tanımda ” olayların yorumu ” deyimi geçti. Bu deyim bizi tarihin yalnızca ”olaylar” dan ibaret olmadığı sonucuna götürüyor.

Tarihte Neden

Olaylar ve bu olayları açıklığa kavuştururken tarihçi olaylardan bir ”fetiş” yaratmamalıdır. Olay kendi başına sadece tarihin kurucusu değildir. Olayların nedenlerinin tek tek ortaya konması tarihçinin bir çabasıdır.

Tarihi inceleme , bir ölçüde , nedenlerin incelenmesidir, yoksa yapılan kronoloji olur. Tarihçi bu karmaşık olaylar zincirinde ” neden ” sorusuna cevap arayacaktır ve bu soru bizi sonuca götürecektir.

Tarih insanoğlunun dünyada görüldüğü ilk andan başlayarak , kopmadan gelen bir çizgi biçiminde , bugüne doğru aktığına ve geleceğe doğru akacağına göre, her bilim dalının temelinin oluşturan ”neden-sonuç” ilişkisi tarihin ilgilenmesi gereken bir bağlantı olmalıdır.

Tarih içerisinde olaylar bağlantılı bir şekilde devam ettiği için ”neden-sonuç-olay-neden-sonuç-olay.” tarihi bu zincir üzerindeki ileriye doğru hareket olarak görebiliriz.

Görüşmek üzere…

Kaynak: Oral Sander , Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e


Merve alessia

Merve alessia

Sanat Tarihi okuyor.. Vaktinin çoğunu kahveyle ve kitap okumakla geçiriyor. Rönesans sanatçılarına özel bir ilgisi var.  Kedisever.

Leave a Reply

Your email address will not be published.