Tarihin En Önemli Filozofları

“felsefe, öğrenilemez, sadece felsefe yapmak öğrenilebilir” 
                            

                                                          – Immanuel kant (1724-1804)

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen “philia” ve bilgi, bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. “philia”=sevgi “sophia”=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir.

Felsefe bir hedefe ulaşmış olmaktan ziyade daima “yolda olmak” tır. Felsefe, bilgiye sahip olma iddiası değil, bilgiyi sevme ve onu elde etme arzusudur.

Felsefeyi uygulayan kişilere ise Filozof denir. Bilgelik aşığı” anlamına gelen Antik Yunanca φιλόσοφος’dan gelmektedir. Terimin dizilişi Yunan düşünür Pisagor’a atfedilmiştir.

Sizler için Tarihteki en önemli filozofları araştırıp derledik.

İşte Tarihin en önemli Filozofları.

25

Aristo

Kaynak: biography.com

Antik Yunanistan’da bir Platon öğrencisi olan Aristoteles, metafizik, mantık, şiir, dil bilimi ve hükümet gibi sayısız alanda katkıda bulundu. Tarihin en tanınmış filozoflarından biridir.

24

Immanuel Kant

Kaynak: iep.utm.edu, Görsel: https://commons.wikimedia.org

 

Almanya’da doğan Kant, daha çok algı konusundaki fikirleriyle tanınıyor. Dünyanın neye benzediğini bilemediğimizi (noumenal dünya) savundu.

Ona göre sadece Dünyanın neye benzediğini algıladığımızı bilebiliriz (phenomenal dünya). Temel olarak, her şeyin yalnızca büyük bir Matrix olup olmadığını bilemeyiz.

23

Platon

Kaynak: iep.utm.edu

 

Gördüğünüz gibi, Plato Aristoteles’in öğretmeni idi ve Atina Akademisi’ni kurmasıyla ünlü. Bu Batı dünyasının ilk yüksek öğrenim kurumuydu.

22

Konfüçyüs

Kaynak: biography.com

MÖ 500 civarında yaşayan bu Çinli filozof, ilişkilere ve ailenin toplum için ne kadar önemli ve gerekli olduğuna odaklandı.

Görüşleri daha sonra Çin düşüncesini şekillendirdi ve şimdi Konfüçyüsçülük denilen akıma yol açtı.

21

David hume

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: wikimedia commons (kamu malı)

İskoç bir filozof olan Hume, güçlü bir şüpheci ve ampirikti.

İnancımızın, bizim aklımızdan değil, dünyanın nasıl olması gerektiği konusundaki duygu ve düşüncelerimizden geldiğini iddia etti. Aslında, Kant (# 24) fikirlerinin çoğunu Hume’tan almıştır.

20

Rene Descartes

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

“Modern Felsefenin Babası” olarak nitelendirilen Descartes, “Düşünüyorum o halde varım” diyor.

19

Sokrates

Kaynak: history.com

Socrates’in en ünlü öğrencisi Plato’yla tanıştın, ama Socrates’in kendisi de çok iyi bilinen bir filozoftu.

Dinleyiciyi bir sonuca ulaştırmak için bir dizi sorunun sorulduğu Sokratik Metod ile ünlüdür.

18

Niccolo Machiavelli

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org

İtalyan Rönesansında yaşayan Machiavelli, politik felsefeye katkılarıyla ünlüdür. “Prens” (The Prince) adlı kitabı, yöneticilere, ne pahasına olursa olsun iktidarda nasıl kalabileceklerini açıklar.

Bu kitap insanları şok etti, çünkü o zamandan önce herkes yöneticilerin erdemli olduğunu (veya olması gerektiğini) düşünürdü. Machiavelli ise “Korkulmak, sevilmekten iyidir” diyerek  çok farklı bir yol denedi.

17

john Locke

Kaynak: biography.com

Bir İngiliz doktor olan Locke, tüm bilgilerin duyularımızdan geldiğine inandığı için ünlüdür. Fikirleri daha sonra Hume ve Kant gibi filozofları etkiledi.

Ayrıca yazılarında çok basit kelimeler kullandığı için iyi bilinmektedir. Dış cisimlerin gerçekte var olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye sorulduğunda, Locke elinizi ateşe sokarak başlayabilirsiniz demiştir.

16

Sinoplu Diyojen

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Eski bir Yunan filozofu Diogenes, Aristoteles’in Platon’un öğretilerini saptırdığını iddia etmişti.

Diogenes, Atina’nın kibirle yozlaştığına ve erdemli yaşamı geri getirmek istediğine inanıyordu.

Bu yüzden elinde bir lamba olduğu halde “dürüst ve erdemli bir adam aradığını” söyleyerek Atina sokaklarında bile yürürdü.

15

Thomas Aquinas

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Yunan düşüncesini Hıristiyan teolojisi ile birleştiren İtalyan filozof ve teolog Aquinas, Avrupa’nın Orta Çağlarının en ünlü filozofu olarak bilinir.

14

Laozi

Kaynak: iep.utm.edu

M.Ö. 6. yüzyıldan kalma bir Çinli filozof olan Laozi, Taoizm’i kurdu.

Bu, inanç sistemi “Dao” ya odaklanır (bazen “Yol” anlamına gelen Tao). Temel olarak, “eylemsizlik yoluyla eylem” i içerir.

Bazı yönlerden, bu Konfüçyüs’ün felsefelerinin zıddıydı. Ancak Laozi’nin fikirleri Konfüçyüsçülüğü, Budizm’i ve Çin toplumunun diğer alanlarını etkilemeye devam etti ve devam da ediyor

13

Gottfried Wilhelm Leibniz

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Descartes ile birlikte, Leibniz iyi bilinen bir İdealist düşünürdür. Bir mühendis olarak aldığı eğitim, ona, aklın bir makine (çok karmaşık bile olsa) olamayacağına inanmasına neden oldu.

Bunun yerine, bütün dünyanın (akıl dahil) Monads olarak adlandırdığı maddi olmayan manevi güçlerden oluştuğuna inanıyordu.

12

Baruch Spinoza

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Spinoza, 1600’lerde Amsterdam’da doğan bir Yahudi filozof idi. Yahudi-Hıristiyan inanç sisteminin birçok bölümünü entelektüelleştirmekle ünlüdür.

Örneğin, mucizelerin doğaüstü olmadığını savundu. Bu inançların birçoğu yetkililerle başını belaya soktu.(maalesef orta çağ )

11

Voltaire

Kaynak: biography.com, Image: https://it.wikipedia.org (kamu malı)

Aydınlanma döneminden bir Fransız filozof olan Voltaire insanın çektiği acılara dikkat çekti, örgütlü dini eleştirdi ve aklın kullanımı için savundu.

10

Thomas hobbes

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Bir İngiliz filozofu olan Hobbes, bir iç savaş sırasında yaşadı. Bu, insanların barışı sağladığı sürece (ne de olsa savaştan daha kötü bir şey değildi) her ne pahasına olursa olsun, otoriteye itaat etmeleri gerektiğini savundu.

9

Su aygırı Augustine

Kaynak: britannica.com, Image: https://en.wikipedia.org (kamu malı)

Günümüz Cezayir doğumlu bir Afrika filozofu olan Saint Augustine, nasıl bir Hıristiyan olduğunu açıkladığı “İtiraflarım” adlı çalışmasıyla ünlüdür.

8

Gazali

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

İran’da doğan İslami bir filozof olan Al-Gazali, Aristoteles’in pek çok tutumunu reddetmesiyle ünlüdür (yaratılmak yerine sonsuz olmak gibi). Ayrıca Tasavvuf veya İslami tasavvuf ile ilgili söylemleriyle de tanınır.

7

Siddhartha Gautama Buddha

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org/ (kamu malı)

Muhtemelen en ünlü Hintli filozof olan Buddha, tüm insanların acı çekmesinin, hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bir dünyada kalıcılık arzusundan kaynaklandığı sonucuna varmıştır.

6

Baron de Montesquieu

Kaynak: britannica.com

Fransız bir filozof olan Montesquieu’nün siyaset felsefesine katkıları, Birleşik Devletler anayasasını ve diğer birçok ulusu büyük ölçüde etkiledi.

5

Jean-Jacques Rousseau

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

İsviçre’de doğan Rousseau, insanların doğal hallerinde (temelde anarşi) toplum içinde olduğundan daha özgür oldukları iddiasıyla ünlüdür. Rousseau aslında tüm ününü  kazandığı bir yarışmaya borçluydu.

“Bilim ve sanat insanları az çok ahlaki kılıyor mu?” Sorusunu cevapladı.

Bilimdeki ilerlemelerin sadece daha fazla eşitsizlik yarattığını ve hükümete daha fazla güç verdiğini savundu.

4

George Berkeley

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Berkeley, maddi dünyanın var olamayacağını savunarak iyi bilinen bir İrlandalı filozof idi. Tanrı’nın zihninde sadece birkaç fikir olabileceğini ileri sürdü.

3

Ayn Rand

Kaynak: aynrand.org, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Rusya’da doğmuş ancak ABD’ye taşınan Ayn Rand, aklın güçlü bir savunucusuydu ve laissez-faire kapitalizminin savunucusuydu.

Hükümetin müdahale etmediği kapitalizm biçimine inandığı anlamına geliyordu. Onun fikirleri, modern özgürlükçülük ve muhafazakarlığı güçlü bir şekilde şekillendirdi.

2

Simone de Beauvoir

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Kendisini asla bir filozof olarak görmemiş olmasına rağmen, Beauvoir, feminizmi ve varoluşçuluğu şiddetle etkileyen bir Fransız yazardı.

1

Sun Tzu

Kaynak: classics.mit.edu

Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı (Çince:兵法, Pinyin: Bīng Fǎ) adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul görür. 13 bölümde toplanan yazıların, Çin’de çok daha eski dönemlerden beri bilinen savaşma ilkelerinin toplu bir sunumu olduğu ve Üstad Sunzı yorumuyla bir araya getirilmesinin Çin’in Savaşan Beylikler döneminde (MÖ 480- MÖ 221) gerçekleştiği sanılıyor.

Sun bu sohbetlerinde “Gerçek Zafer” için şöyle demiştir: “Gerçek zafer, savaşmadan kazanılan zaferdir. Gerçek önder savaşmadan kazanan önderdir.” Tao (Yol) bilgilerinin savaşmak üzerine yorumlandığı en etkili yazılardır. Tao Bilgi’lerinde, kâinatın bütünlüğünün doğal akışına gelen her türlü müdahale ve zorlama tükenme yolu sayılır, akışa uyum sağlamak ise öğütlenir.

MÖ 500 civarında Çin’de doğan Sun Tzu, “Savaş Sanatı” yazan ünlü bir askeri general ve filozoftu. Fikirleri modern işletmeleri, politikaları ve savaşı etkilemeye devam ediyor. 

 

Felsefe ile kalın!

 

Sağlıcakla…

 


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.