Tufan Nedir ? Tufan’ın Tarihi ve Toplumlardaki Yeri

Tufan Nedir?

Tufan Efsanesi veya destanı hakkında ufak tefek bilgisi olmayan yoktur. Tarihte bir çok toplumun kendi “Tufan” ı vardır ve bunlara değineceğiz. Her toplumda farklı türde hikayeler var ve yeri gelecek güleceksiniz hatta.

Başlarken tufan nedir? Tufan sözlükte , sel getiren şiddetli yağmur ve her yeri kaplayan su , diye tanımlanmıştır. Üstelik tufan sadece tanımına da geçtiği gibi su ile olmayabilir ateş, kan, deprem ya da kar unsurlarıyla da gerçekleşebilir. Tüm semavi felaketler de bir grubun ayakta kaldığı veya sağ çıktığını diğerlerinin ise öldüğünden bahseder. Bunlar arasında en popüleri Nuh Tufanı’ dır.

4 Büyük kitaptan biri olan Tevrat’ta bu konu Yaratıcı yeryüzünde insanın kötülüğü çoğalınca onu yok etmeye karar vermiştir şeklinde geçer(Tekvin6/5-7,13) . Kuran-ı Kerime göre ise yalnız Hz. Nuh’un kavminden inanmayan ve Allah’ın elçisini kabul etmeyenler bu yolla cezalandırılmıştır.

Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet dışında Afrika kıtası ile Asya’nın bazı bölgeleri hariç birçok kültürde; Filistin, Yunanistan, Asur, Amerika, Avustralya, Hindistan, Tibet, Çin, Malezya, Litvanya gibi çeşitli ırklara ve bölgelere ait çok sayıda halkın geleneğinde de bulunmaktadır.

Tufanın ise mitolojik bir hikaye, asılsız bir masal veya yaygınlığı, kutsal kitaplarda yer alışı konusundaki taraf size kalmıştır. Avustralya’da tûfan anlatımlarında bütün suları yutan dev bir kurbağadan bahsedilir. Susuzluktan kırılan hayvanlar bu kurbağayı güldürmeye karar verirler.

Kahkaha patlatan kurbağanın ağzından çıkan sular tufana yol açar…Hindistan da ise Vedalar da ( Vedalar, antik Hindistan’daki kadim yazmalardır. Sanskrit edebiyatının ve Hintlilerin kutsal kitaplarının bilinen en eski yazmalarıdır.) yer alamayan Tufan hadisesi ilk defa Catapatha Brâhmanâ’da nakledilir. Bir balık insan ırkının atası olan Manu’yu gerçekleşmesi çok yakın olan tûfandan haberdar eder ve bir gemi yapmasını öğütler.

Tûfan başladığında balık gemiyi kuzeye doğru çeker ve bir dağın yanında durdurur. Mahabharata ve Bhagavata Purana’da tûfan hikâyesinin kısmen farklı versiyonları bulunmaktadır. İran’da mevcut inanışa göre dünya, korkunç bir kış mevsiminde biriken karların erimesiyle oluşan tûfan neticesinde son bulmaktadır. Ahura Mazda ilk insan ve ilk kral Yima’ya bir kaleye çekilmesini öğütler.

Yima da insanların en iyileriyle çeşitli türde bitki ve hayvanları yanına alarak bu kaleye sığınır ve kopan tûfan altın çağa son verir. Yunan mitolojisine göre tanrı Zeus gün geçtikçe daha çok günah işleyen insanları bir tûfanla yok etmeye karar verir.

Promethee, oğlu Deucalion’u Zeus’un bu kararından haberdar eder ve ona bir tekne yapmasını öğütler. Deucalion tekneyi yaparak karısıyla birlikte bu tekneye biner ve dokuz gün dokuz gece sularda sürüklendikten sonra tûfanın sona ermesiyle Parnassos dağına ayak basar. Güney Amerika kabilelerinin inancında tûfan efsanevî ikizlerden birinin yere vurup yer altı sularını fışkırtmasıyla meydana gelir.

Orta ve Kuzey Amerika’da çok sayıda tûfan hikâyesi vardır, bunlarda nakledildiğine göre söz konusu felâket genellikle su taşmalarıyla veya yağmurla olmaktadır.Son olarak , Güney Amerika kabilelerinin inancında tûfan efsanevî ikizlerden birinin yere vurup yer altı sularını fışkırtmasıyla meydana gelir. Orta ve Kuzey Amerika’da çok sayıda tûfan hikâyesi vardır, bunlarda nakledildiğine göre söz konusu felâket genellikle su taşmalarıyla veya yağmurla olmaktadır.

Peki En Eski Tufan?

 

En eski medeniyet olan , Sümerlerin , tabletlerine yazdıkları Tufan akla gelmelidir. Fakat başından söylemeliyim ki olayın başına ait tablet kayıptır dolayısıyla ortadan bir yerlerden başlıyor aslında hikaye ve sümerlerden sonra akadların ve babillerin de tufanı anlattıkları bilinmektedir. Tabletlere göre tufan:

tufan nedir
tufan nedir

 

Rab, Nuh’a bozulan insanları yok etmek için bir tufan göndereceğini haber verdikten sonra Nuh’tan bir gemi yapmasını ister. Nuh, gemiyi yaptıktan sonra tufan başlar ve kırk gün boyunca sürer. Sular ancak yüz ellinci günde azalmaya başlar. Gemi yedinci ayda bir dağa oturur. Nuh, kırk gün daha bekleyip suların tümüyle çekilip çekilmediğini anlamak için önce bir kuzgun bırakır dışarı. Kuzgun geri gelince bir güvercin, o da dönünce yeni bir güvercin gönderir. Üçüncü olarak salınan güvercin geri dönmeyince Nuh Peygamber yanındakilerle birlikte gemiden ayrılır ve dışarıda kurbanlar kesilir.

 

Tevrat ve Sümer Tabletlerinin Karşılaştırılması !

British Museum’dan George Smith; Babillilerin Gılgamış Destanı tabletini bulup, çevirip yayınladığında Nuh Tufanı’nın Tevrat’tan daha eski olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat destan incelendiğinde, bunun aslında Babillere de ait olmadığı anlaşılmaktaydı. Ama kökeni neydi?. İşin sırrı 1914 yılında Arno Poebel’in Philadelphia Üniversite Müzesi’nin Nippur koleksiyonunda bir tablet bulmasıyla aydınlandı. Bu tablet Sümerlere aitti ve kırıklarının çok olmasından dolayı başlangıç kısımları tam okunamıyordu. Tüm koleksiyonlara ve müzelere bakılmasına rağmen metni tamamlayabilecek bir eşi daha bulunamadı. Bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılarda da rastlanamadı.
Bu tablet sadece tufan öyküsüyle değil çok kırıklı olmasından dolayı doğru düzgün okunamayan üst kısımlarındaki insanlığın yaradılışı, krallığın kökeni, tufandan önce var olan kentler, kozmoloji açısından çok önemlidir. Özetle burdan anlaşılacağı üzere Tufan’ın asıl kaynağı sümer tabletleridir.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.


Meryem Lothbrok

Meryem Lothbrok

Arkeoloji, Edebiyat, Mitoloji ve birtakım endişeler...
https://wikikultur.com/


Comments

  1. Makalede eksik bıraktığınız kısımlar sayesinde Sümer destanıyla İncildeki destan birbirleriyle örtüşüyor bu da destandan ziyade gerçekler sümer tabetleriyle de doğrulanmış algısı yaratıyor. Sümer tabletlerinde çok tanrılı dinle, tanrılarla yaptığı anlaşma ve tanrılar katına çıkıp sonsuz yaşamdan bahsetmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.