Venüs Gezegeni | Karasal Gezegenler 2

Venüs Gezegeni Özet Bilgiler

 Çap: 12104 km
 Yoğunluk: 5200 kg/m3
 Kütle: 4.87 x 1024 kg
 Albedo: 0.65
 Güneş’ten ortalama uzaklık: 108.2 milyon km
 Yörünge dönemi: 224.7 Dünya günü
 Kendi etrafında dönme süresi: 243 Dünya günü
 Yüzey sıcaklığı: 460°C
 Ay sayısı: Yok

Roma aşk ve güzellik tanrıçasının adıyla adlandırıldı. Geceleri Venüs parlaklığıyla tüm yıldızları gölgede bırakır. Sıklıkla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) zannedilir. Venüs, Merkür gibi Dünya yörüngesinin iç tarafında kalır. Sonuç olarak, her iki gezegen de bizim gökyüzümüzde Güneş’e yakın görünür. Gün batımından hemen sonra ya da gün doğumundan önce görünürler. Bu gezegenler görüldükleri zamana göre sık sık akşam yıldızları veya sabah yıldızları olarak adlandırılır.

Venüs Gezegeni | Karasal Gezegenler 2
Resim WikiImages tarafından Pixabay‘a yüklendi

Venüs, Dünya’ya boyut ve yapı olarak benzer ve bizim komşumuzdur, bize en yakın olan ve dünyadan en büyük görünen gezegendir. Yine de hakkında çok az bilgi edinebiliriz – gezegen bakınca sadece kalın bir kesintisiz bulut katmanının üst tabakası görünür. Venüs yaklaşık 0.82 Dünya kütlesine sahiptir ve çapı Dünya’nın çapının % 95’I kadardır.

Venüs’ün dönüşü çok yavaştır; Venüs’ün günü yaklaşık 243 Dünya günüdür. Muhtemel bir açıklama, genç Venüs‘e dönüşünü yavaşlatan büyük bir gezegenin çarpmasıdır. Venüs, oksijen ya da su içermeyen, yoğun sıcak bir karbondioksit atmosfere sahip yaşanmaz bir cehennemdir ve aynı zamanda güneş sistemindeki en sıcak gezegendir.

Venüs’ün Yapısı

İçerik: Venüs Gezegeni | Karasal Gezegenler 2
Resim WikiImages tarafından Pixabay‘a yüklendi

Venüs, Dünya’dan biraz daha küçüktür ve iç tabakaları benzer büyüklükte ve bileşimdedir. Silikat kabuğunun altında bir manto bulunur ve bunun altında merkezi katı olan bir çekirdek vardır. Venüs, katmanlardan oluşan yoğun, kayalık bir dünyadır. Demir ve nikel çekirdeği soğumuş ve kısmen katılaşmıştır. Erimiş yüzey altı manto malzemesi, gezegenin yüzeyine volkanik lav olarak salınır.

Venüs’ün Atmosferi

Dünya’nın mevcut azot ve oksijen açısından zengin atmosferinin aksine, Venüs’ün kalın atmosferi % 96 oranında karbondioksit içerir ve geri kalan% 4’ü ise çoğunlukla azottur. Bu atmosfer, Dünya’nın erken karbon dioksit açısından zengin atmosferine oldukça benzer. Bu gazlar, Venüs’ün içinden yanardağlar ve diğer açıklıklar aracılığıyla çıkmıştır. Bununla birlikte, Dünya’nın aksine, Venüs’ün karbondioksiti çözecek sıvı okyanusları veya fotosentezle kullanacak canlı organizmaları yoktur, bu yüzden karbondioksit atmosferde kalır.

Venüs’ün atmosferi Dünya’nınkinden 90 kat daha ağırdır ve yüzeyin üzerinde daha büyük bir yüksekliğe kadar uzanır.
Dünyada, atmosferin yüzde 90’ı yaklaşık 10 km deniz seviyesinde yer almaktadır.
Venüs’te, yüzde 90 seviyesi bunun yerine 50 km yükseklikte bulunur. Venüs atmosferinin yüzey sıcaklığı ve basıncı Dünya’nınkinden çok daha büyüktür.
Bununla birlikte, sıcaklık irtifa ile daha hızlı düşer ve Venüs’ün üst atmosferi aslında bizimkinden daha soğuktur.

Venüs’ün troposferi yaklaşık 100 km yüksekliğe kadar uzanır. Yüzey görüşümüzü engelleyen yansıtıcı bulutlar, yüzeyin 50 ila 70 km arasındadır.
30 km’lik bir rakıma kadar uzanan bulutların altında bir sis tabakası vardır.
30 km’nin altında hava açıktır. Bulutların üstünde, yüksek hızlı bir “jet akımı” batıdan doğuya doğru eser, ekvatorda en hızlı ve kutuplarda daha yavaştır. Bu yüksek irtifa akışı Ultraviyole ışıkta görülen hızlı hareket eden bulut yapılarından sorumludur.

Uzun süre Venüs’ü çevreleyen yansıtıcı bulut tabakasının kimyasal yapısı bilinmiyordu.
İlk başta, bilim adamları bulutların Dünya’da olduğu gibi su buharı veya buz olduğunu varsaydılar, ama bulutların farklı dalga boylarındaki yansımaları su buzununkiyle uyuşmuyordu.
Daha sonra 1970’lerde yapılan kızılötesi gözlemler, bulutların (ya da en azından bulutların üst tabakasının) aslında su ve sülfür dioksit arasındaki reaksiyonların yarattığı sülfürik asitten oluştuğunu gösterdi.
Sülfür dioksit ultraviyole radyasyonun mükemmel bir emicisidir ve ultraviyole ışığında görülen bulut desenlerinin çoğundan sorumlu olabilir.

Sülfürik asit damlacıklarından oluşan kalın bir bulut katmanı, Venüs’e gelen güneş ışığının yaklaşık yüzde 80’ini yansıtır.
Bulutlar ayrıca Güneş’ten gelen ısıyı da tutar. Sonuç olarak, Venüs’ün diğer herhangi bir gezegenden daha yüksek bir yüzey sıcaklığı vardır.

ATMOSFER  –  SERA ETKİSİ

CO2 bir sera gazıdır. Atmosferdeki kızılötesi radyasyonu, sıkışıp kalacağı yüzeye doğru yansıtır. Bu da ısıyı uzaya bırakmak yerine atmosferde muhafaza eder.
Venüs’teki CO2 atmosferi sera etkisinin sonucudur. Tarihinin başlarında, Venüs muhtemelen o zamanlar Dünya‘da bulunan aynı su ve CO2 oranına sahipti. Fakat Venüs Güneş’e daha yakın olduğu ve bu yüzden daha sıcak olduğu için suyu hiçbir zaman okyanuslara dönüştüremedi.
Yeryüzündeki okyanuslar, okyanusun derinliklerine karbonu kayalıklar şeklinde hapsederek havadaki CO2 miktarını düzenler.

Bu okyanuslar oluşmadığından Venüs’teki CO2 atmosferde kaldı. Volkanlar atmosfere karbondioksit ekledikçe CO2 gideceği bir yer olmadığından atmosferde biriktivesıcaklık giderek daha da arttı.
Atmosferden CO2 çıkarmanın hiçbir yolu olmadığı için sıcaklık, atmosferin şu an içinde bulunduğu sıcak, yoğun duruma ulaşana kadar volkanik aktivite ilerledikçe artmaya devam etti.

YÜZEY

Venüs Gezegeni | Karasal Gezegenler 2
Resim Bruno Albino tarafından Pixabay‘a yüklendi

Venüs’ün yüzeyi, Dünyadaki radyo teleskoplarından ve yörüngedeki uydulardan gelen radar tarafından detaylıca haritalanmıştır.
Venüs’ün yüzeyi pürüzsüz görünmektedir, alçak ovalar ile yüksek yaylaları andırmaktadır.
Volkanik özellikler Venüs’ün yüzeyine hakimdir.
Alçak yüzeylerin yaklaşık yüzde 85’i volkanik lavla kaplı düzlüktür. İki yüksek kıta büyüklüğündeki bölgelere Ishtar Terra ve Aphrodite Terra denir.
Dünyadaki gibi plaka tektonik aktivitesi olduğunu gösteren kanıt yoktur.

Volkanik yüzey jeolojik açıdan nispeten gençtir. Venüs’ün yüzlerce volkanı ve geniş lav alanları 500 milyon yıldan daha yaşlı olamaz.
Bazı volkanlar hala aktif olabilir. Venüs’ün eşsiz düz tepeli lav dağları (kubbeleri) ve araknoidler olarak bilinen örümcek benzeri volkanik yapıları vardır.
Magellan uzay aracı tarafından Venüs’ün yüzeyinde birçok lav kubbesi ve volkan bulundu, ancak volkanların hiçbirinin aktif olduğu henüz kanıtlanmadı. Yüzey yüzlerce darbe krateriyle kaplıdır.

Genellikle 25 km genişliğinde ve bir milden daha az yüksekliği olan kubbeler, normalden daha fazla silika içeren koyu ve yapışkan lav ile ilişkilidir.
Volkanlar, 2-3 km çapında ve birkaç yüz metrelik yüksekliktedir, ince, akıntılı bir lavın oluşturduğu geniş dağlarda bulunur.
Venüs’te büyük ölçekli bir plaka tektoniği olmadığı görülüyor.

Gezegendeki en büyük volkanik yapılar, koronalar olarak bilinen devasa dairesel bölgelerdir. Koronalar, Venüs’e özgüdür.

Venüs’ün atmosferi kalın olduğundan küçük göktaşları zemine ulaşamaz bu nedenle küçük çarpma kraterleri yoktur, büyük çarpma kraterleri Dünya’ya göre göreceli olarak azdır.
Venüs’ün kilometrekareye düşen geniş çaplı krater sayısı aydaki karanlık düzlüklerinkinin (lunar maria) yaklaşık onda biri kadardır.
Dünya’ya ve Ay’a yapılan krater yaşı tahminlerini Venüs’e uygulamak Venüs’ün yüzeyinin bir milyar yaşından daha genç olduğunu göstermektedir, hatta yüzey yaşı belki de bazı yerlerde 200 veya 300 milyon yıl kadar olabilir.

Venüs’ün Sovyet uzay aracı Venera 13 tarafından çekilen yüzeyi (1982) foto

MANYETOSFER

1962’de manyetometreler taşıyan Mariner 2, gezegenin manyetik alanının gücünü ölçmek için Venüs yakınından uçtu. Hiçbir şey tespit edilemedi, ve daha hassas dedektörler taşıyan daha sonraki Sovyet ve ABD görevleri de bu bulguyu doğruladı, manyetik alan bulamadı.
Pioneer Venus, gezegenin üst atmosferi ve güneş rüzgârı arasındaki etkileşimin ürettiği zayıf “indüklenmiş” bir manyetik alan saptadı; ancak görünüşe göre Venüs’ün kendine özgü bir manyetik alanı yoktur.

Venüs’te önemli bir manyetik alanın olmaması, gezegenin aşırı yavaş dönüşünün ve bunun sonucu olarak dinamo etkisinin yokluğunun sonucudur.
Manyetosfer içermeyen Venüs güneş rüzgârından korunmaz. Gezegenin üst atmosferi sürekli olarak Güneş’ten gelen yüksek enerjili parçacıklar tarafından bombardımana tutulur ve en üstteki tabakalar kalıcı olarak iyonize olur. Bununla birlikte, atmosferin büyük kalınlığı, bu parçacıkların herhangi birinin yüzeye ulaşmasını önler

KENDİ ETRAFINDA DÖNÜŞÜ

Venüs’ün en açıklanamayan özelliği kendi etrafında dönüş yönünün Dünya ve diğer çoğu güneş sistemi cisminin tersi yönde olmasıdır. Yani kendi çevresinde saat yönünde değil tersi yönde döner; Güneş batıdan doğar, doğudan batar.
Üstelik Venüs kendi etrafında çok yavaş (243 dünya günü) döner, bir Venüs günü bir Venüs yılından uzundur.

VENÜSÜN GÖZLENMESİ

Venüs gökyüzündeki en parlak yıldız benzeri nesnedir.
Eğer tam olarak nereye bakacağınızı biliyorsanız, Venüs bazen gün ışığında Güneş varken bile görülebilir.
Seyretmek için nadir bir olay Venüs’ün güneş önünden geçişidir. Bu geçiş sırasında Venüs’ün çapı, güneşin sadece 30‘da biri kadardır.

Venüs’ün Gözlenmesi Venüs’ün Evreleri

Venüs’ün yörüngesi Dünya’nın yörüngesinin içindedir, bu yüzden güneşten dört saatten fazla uzaklaşamaz ve hiçbir zaman gece yarısı gökyüzünde görünmez. Venüs sabah ya da akşam yıldızı gibi görünür. Venüs Ay gibi aşamalardan geçer.

İç gezegenler olan Merkür ve Venüs Güneş’ten fazla uzaklaşmaz, hiç bir zaman gece yarısı görülmez, ay gibi evreler gözlenir.

 

Öne çıkan görselin kaynağı için Resim Resim Comfreak tarafından Pixabay‘a yüklendi

 


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.