Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Virginia Woolf’a ait olan ‘ Kendine Ait Bir Oda’ adlı eserin feminist düşünce içerisinde değeri büyüktür. Feminist düşüncenin ait olduğu toplumsal ve bireysel olarak cinsiyet eşitliği talebi edebi açıdan ele alınmıştır. V. Woolf eseri aracılığıyla hem kendi düşüncelerine yanıt aramak hem de tüm kadınlara örnek olarak onları kendi hayatları içerisinde çabaya teşvik etmiştir.

 

‘Kendine Ait Bir Oda’ adlı eser incelenirken esas olarak iki anahtar sözcük üzerinden konu açıklanabilmektedir. Birisi kadın, diğeri edebiyattır. Üzerinde düşündüğümüz zaman anlaşılıyor ki özellikle kadınlar, genel olarak bütün toplumda geçerli olan ve çok önem taşıyan meselelere giden yollarda arayış halindedirler.

Virginia Woolf eserinde ‘toplumsal cinsiyet meselesi, ataerkil yapı, eşitsizlikler, kadınların toplumsal olayların içinde yer almayışı dolayısıyla tarih sahnesinde olmayışları ve erkek egemen düşüncelerin ışığında oluşan edebiyat dünyasında kadının var olmayışı üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kadının bu kadar silik kalmasının altında yatan sebeplere kendince bir sonuç getirmiştir. Her biri biriyle bağlantılı bu sorunların kendince çözüm önerisi getirir ve kadınların yaratıcılığının gerekliliğini ‘Kendilerine Ait Bir Oda’ metaforuyla açıklamaktadır. Bu metafor aynı zamanda iki önemli paradigmayı beraberinde getirmiştir.

  • Erkeklerin aklı ve düşünceleri doğrultusunda yaratılan eserler kadınlar için neden zordur?
  • Bu zorluğu aşmak adına Woolf; kadınlara, kendilerine ait bir oda yaratmaları gerektiğini söyleyerek bu zorluğun üstesinden gelebilecekler midir?
Virginia Woolf 'Kendine Ait Bir Oda'
Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Edebiyat üzerinden konuya eğildiğimizde dönemin kadınlarının yaşadığı aile hayatları ve kısıtlı çevreleri onları kendilerini geliştirmeleri ve daha donanımlı hale gelmeleri konusunda kısıtlamaktadır. Durum böyleyken tarih sahnesindeki varlığının yalnızca evde bulaşıklarını yıkayıp sonrasında çocuklarını besleyip uyutmakla meşgul olan bir figür olması, zamanını varlığını ve duygu düşüncelerini kendine ait odasından hayata sunması oldukça güç bir hal almaktadır. Böyle bir yaşantının gerçeği de kadını, kendine ait olmayan işleri sürdürdüğü evin içine hapsederek yalın ve bir o kadar da karmaşık, tutsak ama kendi içinde özgür olmaya iten bir hayatı resmetmektedir.

Virginia, kadınların perde arkasında aslında yaşamlarının parça parça başkaları tarafından kaleme alınmasının ve kendi düşüncelerinin kıyısında bile dolaşmayan şekliyle resmedilmesine karşı koyabilecekleri ve ben buradayım diyebilecekleri bir yer oluşturabilecekleri kanaatindedir. Eseri ile birçok kadının farkında olmadığı ama okudukça fark edebileceği yaşantısına bir ışık tutmaktadır. Bu sebeple de çeşitli kadın yazarlar arasından sıyrılmıştır ve öncü sayılmaktadır.

 

Kitabın içinde yer alan tüm kurgular aslında Woolf’un kendi yaşam deneyimlerinin bize eser üzerinden aktarılışını anlatmaktadır.  Kadınların yaşadıkları toplumsal koşullar dolayısıyla maruz kaldığı zorlukları ve eşitsizlikleri çeşitli kurgusallıklarla dile getirmiştir. Bu kurgu önemli ölçüde aile yaşamını ele almaktadır. Burada yaşanan kısıtlamalar ev-aile yaşantısı kadının, kamusal alanda varlığını sürdürmesine engel yaşantıyı temsil etmektedir.

 

Bu şekliyle kadın kendini ancak ev işlerini idare eden ve çocuklarıyla birlikte olarak var etmektedir. Çoğu kez kendisinden söz edilmesi aynı zamanda annelik vasfı ve ev işlerinin durumu üzerinden inşa edilmektedir. Bu soyutlama ve kendini gerçekleştirememe kadının yaşamını erkek üzerinden kurgulayan ve ancak onun aracılığıyla var olabileceğini gösterene bir mesaj içermektedir. Eserde yer alan bir metni doğurma metaforuyla ilişkilendirmemiz de mümkündür. Bu benzetme dolayısıyla temsil ettiği yazma süreçleri biyolojik olarak anneliğin karşısında yer almaktadır. Böylelikle kadınlar’ çocuk sahibi olmakla; para, kütüphane, şarap mahzeni ve şiir sahibi olmak arasında bir seçim’ yapmak durumundadır. (Froula, 2005: 192) Bu seçim bile aslında kadının elinde olan bir şey değildir.

 

Kendine ait bir oda metaforu kadının, kendiyle baş başa kalabileceği kendine yönelebileceği ve içinde yaşadığı sınırlı dünyayı bir nebze de olsa anlamlı kılabileceği bir alanı temsil eder. Bu alan içerisinde kendisini gerçekleştirmesinin önündeki bir sürü zorluğu aşabilmesi esasen onun yaratıcılığına ve zorluklara göğüs gerebilme kapasitesine bağlı kalmaktadır. Ancak hangi kadın basit bir yaşantı içerisinde yaşamını sürdürmektedir ki? Kendine ait odası zaten zorlukları sırtında taşıdığı bir alanda kendini özgür hissedebilmesi için tamamen kendi yaratıcılığına ayrılmış bölümü yansıtmaktadır. Burada her şeyden önce sorumluluklarını ve zorluklarını aşıp, rahatsız edilmediği entelektüel çalışmalar yürüttüğü ve ekonomik zorluklar taşımadığı düşünülmektedir.

Virginia Woolf 'Kendine Ait Bir Oda'
Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Woolf’un kadınlara tavsiyesi öncelikle özgür ortamda özgür düşünebilmelerini sağlamaları ve oluşturdukları özgür ruhlarını yazıya dökmeleridir. Kadınlar bunu başkalarının ne düşündüğünü ve ne yazdığını düşünmeden kendi içlerinden geldiği haliyle kaleme dökmelidir. Eğer bunu başarabilirlerse, kadınların yazın yaşamında içinde bulunduklarını durumu daha iyi ifade edebilecek başka biri yoktur. Hiç düşünmeden, dışarıya gözleri kapalı şekilde kendi hayatlarına ise açık şekilde diledikleri gibi yazmalılar.

Woolf’un bize ifade ettiği kadın olmanın gerektirdiği tüm durumları erkek olmak üzerinden açıklayan her konuyu anlayarak ve bize düşeni onlarla birlik olup aşabileceğimizdir. Kadın olmak erkek olmak gibiyse erkek olmak da kadın olmak gibidir. İç içe geçmiştir ancak ifadesi yapılmamıştır. Hangisi diğerinden bağımsız varlığını sürdürebilmektedir? Ancak erkeklerin kadınsılık olmadan da sürebileceği yönünde düşünceler varsa da bunların tüm hayaldir. Erkekler de kadınlarla birlikte vardır. Tüm kavramlar karşıtlarıyla mümkündür. Ağır olan hafif olanla, ince olan kalın olanıyla kendini var edebilmektedir.

 

Görsel kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ecem Aksungur’un önceki yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published.