Yunan Mitolojisinde 8 Önemli Tanrı ve Tanrıça

Yunan Mitolojisinde 10 Tanrı ve Tanrıça

Bu yazımızda Yunan mitolojisindeki 10 Tanrı ve Tanrıçayı ele aldık.

1. Zeus (Gökyüzü ve hava olayları):

Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli Tanrı’dır. Roma’da Jüpiter olarak bilinir.  Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir. Bereket ile özdeşleşmiştir, yağmur ondan beklenir. Tanrı Zeus Yunan Tanrıları arasında en çapkını ve en çok çocuğu olan Tanrı’dır.

2. Poseidon (Denizler, depremler ve okyanuslar):

Roma Mitolojisinde Neptün olarak bilinir. Kronos ve Rheia’nın oğlu; Zeus ve Hades’in ise kardeşidir. Poseidon Ey Yerleri Sarsan veya Kara saçlı Tanrı olarak da çağrılır. En önemli silahı Trident denen üç dişli bir yabadır ve bu yabayı yere vurduğunda depremler meydana gelir. Poseidon hırs ve gücü temsil eder; bu hırsı Atlantis’in yok olmasına sebep olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur.

3.) Hades (Yeraltı):

Yunan Mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı Tanrısıdır. Eşi, Zeus’un kızı Persephonedur. Hades ve eşi Persephone amansız, insafsız, yürekleri hiçbir yakarış, hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar olarak bilinir.

Mitolojik öykülerde adı çokça yer almaktadır. Bilinen en önemli öyküsü eşi Persephone’yi kaçırması ile ilgili olandır.

4. Ares (Savaş ve yıkım):

Yunan Mitolojisinde Ares, savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera’nın oğlu, On iki olimposludan biridir. Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür.

5. Hermes (Hırsızlık, yolculuk ve iletişim):

Yunancada “Hermes Trimegustus” (üç kere kutsanmış hermes) anlamına gelmektedir. Zeus’un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır.

Hermes’in aslen Mısır Mitolojisindeki Thot olduğu öne sürülmektedir. Bazı düşünürlerse Hermes’in İslam mitolojisindeki İdris olduğu kanaatindedir.

6.) Dionisos (Şarap, üzüm, eğlence ,partiler):

Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Dionisos bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onun adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temelleri atılmıştır.

7.) Afrodit( Aşk ve güzellik):

afrodit kimdir
afrodit kimdir

Roma mitolojisinde ismi Venüs olarak geçer. Afrodit, yunan mitolojisinde aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçasıdır.

8.) Hera ( Evlilik, bereket):

Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi olarak bilinir. Mitolojide, Afroditten sonra en güzel Tanrıça olarak bilinir.  Hatta Hera, Aphrodite’den sonra gelen en güzel ikinci tanrıça olduğunu bilmesine rağmen  kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiştir. O kendisini her zaman çapkın Zeus’a sunmuştur. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur.  Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Zeus Hera’yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus’tan daha iktidar sahibidir ve Zeus’un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca Zeus’tan daha zengindir.

 

Öne Çıkan Görsel: https://pixabay.com/images/id-1358644/Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.